Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC Business Accelerator fokuserar på kommersialiseringsfasen i företaget. Programmet ger det stöd och den kompetens som krävs för att introducera företagets tjänst eller produkt på en internationell marknad. För företag med längre kommersiell startsträcka, inom till exempel life science, ger UIC Business Accelerator verktyg för att erhålla finansiering.

UIC Business Accelerator är en dynamisk process där både människorna i företaget och företagets affärer ges ny kunskap, nya insikter och fortsatt utveckling. Som UIC-företag får du tillgång till en kreativ tillväxtmiljö och kontakt med ett stort och aktivt nätverk.

Varje företag har en eller flera affärscoacher som följer företaget. Det är erfarna företagsledare med kunskap om kommersialiseringsprocessen och branschen som företaget verkar inom.

Affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Accelerator sträcker sig normalt över två år men kan i vissa fall utökas med ytterligare ett år.

 

Pitchparad på UIC-dagen 2016

Se UIC-företagaren Martin Ryen från Pharem Biotech i UIC Business Accelerator pitcha på scen.

Martin Ryen pitchar Pharem Biotech, www.pharem.se