Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Från idé till kund på tre månader

Programmet gör det möjligt för personer eller team att gå från idé till kund på tre månader. Deltagarna får den kunskap, vägledning och det nätverk som krävs för att snabbt komma ut på marknaden med en affärsidé. Bygger bland annat på koncepten Lean startup och Customer development som är etablerade bland framgångsrika startup-företag.

Deltagarna får bland annat stöd från UICs affärscoacher och UICs affärspartner inom näringslivet som stöttar bolagen i arbetet med att utvecklas snabbt och undvika fallgropar på vägen mot framgång.

”Det borde vara obligatoriskt för alla startups att gå programmet.”
Mohammed Al-Hasnawi, Night Node

Är du intresserad av UIC Business Startup?
Då kan du söka till ett Lean Startup Introduktionstillfällen. Under en eftermiddag arbetar du fram en Lean Canvas som därefter används till att ansöka till själva affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Startup.

Vi kommer att lägga upp nya datum för höstens introduktionstillfällen i augusti. 

För att ansöka fyll i formuläret längst ner på sidan eller kontakta Lars Dahlbom. Ange vilket datum du önskar delta och berätta kort om din idé. 

Lars Dahlbom
E-post: lars.dahlbom@uic.se
Telefon: 018-477 04 45
Mobil: 070-529 40 21


Pitchparad på UIC-dagen 2016

Se UIC-företagarna Josefin Liljeqvist och Carina Carlhed från UIC Business Startup pitcha på scen.

Josefin Liljeqvist pitchar Josefin Liljeqvist AB, www.josefinliljeqvist.com
Carina Carlhed pitchar ResearchMate, www.researchmate.se

För vem?

UIC Business Startup riktar sig till personer eller team som vill starta och driva innovativa företag. Programmet vänder sig också till etablerade företag som vill lansera en ny produkt eller tjänst på marknaden på ett snabbt och effektivt sätt.

”Några av de insikter jag fått hos UIC skulle ha tagit mig minst 5 år att komma på själv.”
Andreas Dahlin, Visualize Your Science

Programinnehåll

I UIC Business Startup arbetar deltagarna med att utveckla sina innovativa affärsidéer och säkerställa att de har förutsättningar att lyckas. Metoden bygger på det Silicon Valley-inspirerade arbetssättet att testa idéer mot riktiga kunder i ett tidigt skede för att ta reda på att man utvecklar något som kunderna vill ha – och vill betala för. Att vara säker på att man utvecklar en produkt eller tjänst baserat på vad man vet och inte vad man tror.

Uppsala Innovation Centre AB Foto. Mikael Wallerstedt

Uppsala Innovation Centre AB
Foto. Mikael Wallerstedt

Programmet sker i workshopform där torsdagar ägnas åt arbete med affärsidén som växlas med seminarier av UICs affärspartner och inspirationsföreläsningar med spännande företag.

Under programmets gång har deltagarna möjlighet att sitta i UICs lokaler på Uppsala Science Park. Genom att sitta tillsammans skapas en uppskattad och kreativ miljö där teamen delar med sig av varandras erfarenheter, nätverk och tips.

Innehållsmässigt använder UIC Business Startup en kombination av processen Customer development samt metoderna Lean startup och NABC. Customer development och Lean startup används för att utveckla affärsidéer genom att testa på kunder tidigt i processen. På detta sätt kan företaget, med stöd av Lean canvas-modeller, systematiskt utveckla produkten eller tjänsten i den riktning kunden och marknaden efterfrågar. UIC använder NABC i första hand vid pitchövningar då företagens erbjudande ska presenteras på ett konkret och intresseväckande sätt.  NABC-metoden används inom alla UIC-program och har utvecklats på Stanford Research Institute (SRI) i Kalifornien.

 

Vad gör vi? Se vilka delar som ingår i programmet.

Hur gör vi? Se hur vi arbetar i UIC Business Startup – från rekrytering till exit.

 

”Jag tipsar alla potentiella nyföretagare om UIC – ni har hjälpt oss otroligt mycket. Vi har fått en helt ny syn på vad en affärsidé egentligen är och hur man jobbar för att förbättra den!”
Ruben Svartholm, Wahoo

Kvalifikationskrav

  • Person eller team med en innovativ idé som man vill utveckla.
  • Person eller team med engagemang och ambition att utveckla ett skalbart och lönsamt företag.
  • Idé, produkt eller tjänst med innovationshöjd och som ger lösning på ett angeläget problem.

Programmet är kostnadsfritt och deltagande team eller företag antas till en Lean Startup introduktion under en eftermiddag. Under introduktionen arbetar man fram en första Lean Canvas som deltagarna sedan använder för att söka vidare till programmet UIC Business Startup med start tre gånger per år. Under programmet som sträcker sig över tre månader träffas deltagarna dag i veckan för gemensamma aktiviteter och coachning.

Under programmet har deltagarna möjlighet att sitta i UICs lokaler i Uppsala Science Park.

Ansökan

För mer information:

Lars Dahlbom

E-post: lars.dahlbom@uic.se

Telefon: 018-477 04 45
Mobil: 070-529 40 21

 

*Obligatoriska fält
  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Förebilder inom området

UIC Business Startup i media