Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC ‒ Södertälje kommuns företagsinkubator

UIC Södertälje stödjer entreprenörer, innovatörer, forskare och företagare i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. Målet är att fler livskraftiga tillväxtföretag ska utvecklas i Södertälje.

Business Lab Affärsutveckling i Södertälje

I juni 2012 beslutade kommunstyrelsen om en långsiktig satsning för att stärka innovations- och entreprenörsklimatet i kommunen. Södertälje kommun utsåg då Uppsala Innovation Centre till regionens företagsinkubator med uppdrag att stimulera till fler livskraftiga tillväxtföretag i kommunen. UICs initiala fokus i Södertälje var att erbjuda stöd kring entreprenörskap, kommersialisering och affärsutveckling inom life science-området, vilket efterfrågades efter Astra Zenecas nedläggning av forskningen. I dag stödjer UIC idébärare och företagare inom alla branscher i Södertälje.

UICs affärsutvecklingsprogram

UIC erbjuder fem affärsutvecklingsprogram för olika faser i utvecklingen från idé till ett väl fungerande företag: UIC Business Startup, UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni. Efter avslutat program ska affärsidén eller företaget kunna ta nästa steg i sin affärsutveckling.

UIC har sin verksamhet i Acturum Biovation i området Snäckviken.

Johanna Haglund MetaSafe

”Att ha UIC som professionellt bollplank och ta del av deras fantastiska nätverk är enormt värdefullt”.
Johanna Haglund, vd på MetaSafe

För mer information kontakta:

 

Bertil_Ahlqvist

Bertil Ahlqvist, ansvarig för UIC Södertälje

E-post: bertil.ahlqvist@uic.se
Tel: 073-071 54 97