Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Regionförbundet Uppsala Län

Besöksadress: Kungsgatan 41, 2 tr, Uppsala
Telefon: 018 – 18 21 00
Fax: 018 – 18 21 15
E-post: info@regionuppsala.se
Hemsida: www.regionuppsala.se

– för regional utveckling och tillväxt!

Länets åtta kommuner och landstinget bildar tillsammans Regionförbundet Uppsala län. Vi arbetar för att Uppsala län ska vara Europas mest attraktiva kunskapsregion till år 2030. I den regionala utvecklingsstrategin är fyra strategiska områden prioriterade

En innovativ region: Uppsalaregionen ska bidra till värdeskapande kunskap och näringsliv med bredd och spets. Utgångspunkten är regionens styrkeområden, innovationsförmåga och unika profil.

En växande region: Uppsalaregionen erbjuder bostäder efter behov och är en del av huvudstadsregionen med hållbara kommunikationer i alla riktningar. Kommuner och orter har egen utvecklingskraft och skapar goda livsvillkor för regionens invånare.

En kompetent region: Uppsalaregionens viktigaste tillgång och utvecklingskraft är befolkningens kompetens och förmåga. Varje kvinna och man ska ges möjlighet att delta aktivt i arbets- och samhällsliv.

En attraktiv region: Uppsalaregionen ska välkomna fler invånare, besökare och företag med erbjudande om attraktiva och trygga livsmiljöer, god välfärd samt effektiva samhällsstrukturer för hållbar utveckling.

Regionförbundet medfinansierar flera företagsfrämjande organisationer och klustersatsningar, bl a Uppsala BIO och STUNS Energi. Förbundet är även delägare av Almi Företagspartner AB med
49 %.

Kontaktpersoner

Tomas Stavbom, chef regional utveckling
018 – 18 21 01
tomas.stavbom@regionuppsala.se