150 miljoner kronor till tillväxtföretag inom UIC

Per Bengtsson, vd på UIC, Erik Wijnbladh, chef fondinvesteringar på Saminvest, Karin Modéen, CFO/vice vd på UIC och Peder Hasslev, vd på Saminvest. Fotograf: Karin Kronvall, Kronvalls Pixlar


Tillväxtföretag som antas till internationellt topprankade företagsinkubatorn och acceleratorn UIC, Uppsala Innovation Centre, erbjuds en startinvestering på 500 000 kronor. Bakom finansieringen står Saminvest tillsammans med affärsänglar och investeringsbolag.

Det statliga riskkapitalbolaget Saminvest gör nu en satsning tillsammans med affärsänglar och investeringsbolag med målsättningen att investera upp till 150 miljoner kronor i UIC-bolag. Bolag som antas till UICs affärsutvecklingsprogram för tillväxtbolag kommer erbjudas en första investering på 500 000 kronor med möjlighet till följdinvesteringar. Satsningen ska förstärka bolagens finansiella situation och öka tillväxtmöjligheterna för innovativa bolag i regionen.

– Tillgången till kapital är ofta en brist hos tillväxtbolag och med tillgång till fonden kommer vi kunna erbjuda en lösning som stärker bolagens ekonomi, säger Karin Modéen, CFO och vice vd på UIC.

– Ja, vi får ofta frågan om UIC kan investera i bolag. Genom samarbetet med Saminvest och affärsänglar kan UICs affärsutvecklingsstöd nu kompletteras med kapital, vilket ger tillväxtbolagen ännu bättre förutsättningar att lyckas, fortsätter Per Bengtsson, vd på UIC.

Fonden riktar sig till investerare som har varit med tidigare, t.ex. Connects affärsängelnätverk, men ger även möjlighet att knyta an nya investerare. Ett av målen är att både erfarna och nya investerare ska arbeta tillsammans för att utveckla konkurrenskraftiga företag.

– Målsättningen med vår satsning är att förstärka det finansiella systemet kring Sveriges bästa inkubatorer och deras innovativa miljöer, säger Peder Hasslev, vd på Saminvest.

– Genom att matcha det privata kapitalet bidrar vi till att öka tillgången till kapital i den tidiga och kritiska fasen för tillväxtbolagen, säger Erik Wijnbladh, chef fondinvesteringar på Saminvest.

Redan under hösten beräknas fonden stängas och kompletterar UICs modell med affärsutvecklingsprogram med tillgång till finansiering. UIC, som är branschoberoende, kommer förvalta fonden men fortsätter verka neutrala i satsningen och tar inga ägarandelar i bolagen.

För mer information: 
Erik Wijnbladh, chef fondinvesteringar eller Peder Hasslev, vd
Saminvest
E-post: erik.wijnbladh@saminvest.se eller peder.hasslev@saminvest.se

Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om Saminvest
Saminvest är ett statligt riskkapitalbolag som investerar indirekt och tillsammans med privat kapital. Genom att investera i nya fonder förvaltade av team med tillräckliga kvaliteter och långsiktighet så bidrar Saminvest till att utveckla den svenska riskkapitalmarknaden. På så sätt medverkar Saminvest till att ge fler innovativa och snabbväxande företag tillgång till såväl kapital som ägarkompetens. Insatserna ska leda till att det svenska näringslivet utvecklas och förnyas. www.saminvest.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se