19 nya startups antagna till UICs affärsutvecklingsprogram

Konstgjorda 3D-kulturer av mänsklig hjärna, jordbruksrobot som minskar behovet av kemisk besprutning av grödor och en lösning för begränsad mobilanvändning. Det är några av de affärsidéer från 19 startups som antagits till två av företagsinkubatorn och acceleratorn UICs affärsutvecklingsprogram i Uppsala.

Nästan 20 nya startups med innovativa och internationellt skalbara affärsidéer har blivit antagna till höstens omgång av UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Startup och UIC Business Build. Företagen och teamen kommer under hösten bland annat att arbeta med att verifiera att affärsidén har marknadspotential och att bygga ett konkurrenskraftigt företag.

UIC Business Startup gör det möjligt att gå från affärsidé till kund på tre månader. Deltagarna arbetar med att tidigt verifiera att det finns kunder och att deras produkt eller tjänst löser ett verkligt problem hos kunden. Därefter identifierar de hur produkten eller tjänsten bäst kan säljas.

UIC Business Build vänder sig till redan startade bolag, eller till startups på väg mot bolagisering. Genom workshops och seminarier ger programmet deltagarna en ökad insikt och förståelse för bland annat affärsutveckling, finansiering, marknadsföring och vad som krävs för att bygga en trovärdig och realistisk plan för att nå framgång.

 

Nya startups i höstens omgång av UIC Business Startup:

 • Anton Consulting
  Anton Consulting hittar yttre vattenläckage för att förebygga fuktskador i fastigheten.
 • CliSmart
  CliSmart hjälper konsumenter och samhällen med hållbara leveranser av färska grönsaker och örter genom att reducera leveranstid från gård till bord till en enda dag.
 • Finc
  Finc hjälper dig att optimera ditt företag inför en eventuell försäljning så att dess räkenskaper ser attraktiva ut för investerare.
 • GolfRide
  Golfride hjälper golfspelare som vill ta sig runt banan snabbt och smidigt genom att erbjuda ett alternativ till golfbilen som går att boka och betala digitalt.
 • GreenCarpool Norden
  GreenCarpool erbjuder mobilitetstjänster till bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag. Därmed sänks kravet på markanspråk för parkering med upp till 50 %.
 • Minibrain
  Minibrain erbjuder mänskliga hjärnorganoider som minskar kostnader för kliniska studier för läkemedelsbolag. Inga fler möss till läkemedel som inte fungerar.
 • Modular Gaming Development
  Modular Gaming Development erbjuder microservice-upplägg för snabb och stabil utveckling av dataspel.
 • MyMechanic.se
  Mymechanic.se är en mobil bilmekaniker som kommer till din bil istället för att du kommer till verkstaden. Som Über för bilverkstäder.
 • Omicle
  Omicle matchar befraktare med transportörer genom att öka frakteffektivitet med hjälp av forskningsbelagda algoritmer. Det reducerar antalet tomma lastningar och transportkostnader dramatiskt.
 • Secretissimum
  Secretissimum har tagit fram en digital tjänst som förenklar och automatiserar hantering av personlig integritet på internet.
 • Vandra Adventure Learning
  Genom att integrera gamification med Skolverkets läroplan motiveras elever att lära sig och behålla information genom fysiska och mentala övningar.

 

Nya startups i höstens omgång av UIC Business Build:

 • Aqua BioCell
  Aqua BioCells biologiska analysmetoder hjälper dricksvatten- och avloppsreningsverk som vill säkerställa god vattenkvalitet genom mätning av biologiska effekter orsakade av hälsofarliga kemikalier i vattnet.
 • Ctrl-m
  Ctrl-ms lösning hjälper lärare och elever att fokusera på utbildning genom att eliminera störningar och samtidigt spara pengar för skolan.
 • Ekobot
  Ekobots autonoma jordbruksrobot hjälper bonden att minska behovet av kemisk besprutning av grödor. Det minskar behovet av traktorer och manuell radhackning och frigör tid för bonden.
 • Messob Foods
  Messob Foods utvecklar nya hälsosamma frukostprodukter med teff.
 • Norrsidans Innovation
  Genom ett system för vilt-varning hjälper Norrsidans Innovation bilister undvika kollision och möjliggör en säker passage för djuren till skillnad från kameralösningar.
 • PropBot
  PropBot erbjuder artificiell arbetskraft till förvaltning av fastigheter och infrastruktur, som är snabbare, smartare och billigare än anställd personal. PropBots första AI arbetar 24/7 för att höja kvaliteten på digitala arkiv med ritningar och tekniskt dokumentation.
 • Spit Lab
  Spit Lab tar fram en applikation som använder AI, machine learning, och prediktiv analys för att förutspå fertilitet i oregelbundna menscykler orsakade av polycystiskt ovariesyndrom.
 • Sumitup
  Food Addict är en anonym självhjälpsapp mot hetsätning, som lindrar och botar vårt  samhälles vanligaste ätstörning. För privatpersoner, och för sjukvård som stöd vid behandling.

 

För mer information: 
Vedrana Ilic, kommunikatör
UIC
Tel: 070-851 97 04
E-post: vedrana.ilic@uic.se

Om UIC
UIC (Uppsala Innovation Centre) är en av landets främsta företagsinkubatorer och acceleratorer och rankas av UBI Global som världens 4:e bästa företagsinkubator med universitetskoppling. UIC erbjuder affärsutvecklingsstöd, kunskap och nätverk till nyskapande startups och tillväxtföretag som vill utveckla sitt företag, skala upp eller nå en internationell marknad. UIC tar inga ägarandelar och är branschoberoende. UIC arbetar nära näringslivet genom exempelvis ett stort nätverk av affärscoacher från näringslivet och ett tjugotal UIC-partner, som alla bidrar till UIC-bolagens utveckling tillsammans med UIC. UIC har verksamhet i Uppsala län och Södertälje kommun. Ägare till UIC är till lika delar STUNS, Uppsala kommun, SLU Holding samt Uppsala universitet Holding. UIC ingår i Vinnovas program Inkubationsstöd – Excellens. www.uic.se