Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Tidiga företag kan söka upp till 1,5 msek från VINNOVA

VINNOVA inbjuder unga innovativa företag att skicka ansökan inom utlysningen ”Stöd för unga innovativa tillväxtföretag”. Företagen kan söka upp till 1,5 miljoner kronor.

VINNOVA vill genom utlysningen bidra till att unga innovativa tillväxtföretag kan genomföra tidiga mer riskfyllda projekt och därmed uppvisa resultat som möjliggör fortsatt finansiering från kunder, partners, andra offentliga aktörer eller riskkapital. Målet är att få fler unga innovativa företag att ta steget till att bli tillväxtföretag.

Viktig är att produkten, tjänsten eller processen som företaget utvecklar är nyskapande eller väsentligt bättre jämfört med det nyaste som används inom denna typ av industri eller bransch.

Företaget måste ha mellan 2 och 49 heltidsanställda och ska vara ett befintligt aktiebolag som har varit registerat hos Bolagsverket i minst 1 år och upp till 6 år före tidpunkten för inlämnandet av en ansökan till VINNOVA.

Utlysningen kommer att vara kontinuerligt öppen fram till 1 juni 2014. Ansökningar kommer att bedömas löpande.

För mer information om villkor och ansökan besök VINNOVAS webbplats.