Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC håller i internationellt webinar: ”A strategic journey: From DNA sequencing research and funding 2008 to successful exit 2011”

Inbjudan
Uppsala Innovation Centre (UIC) ingår i det nätverk av inkubatorer i Europa som genomför en serie av webinarier med aktuella teman kopplat till life science.

Anmäl dig till webinariet redan i dag!

Denna gång står UIC som organisatör och har bjudit in Fredrik Dahl från UICs alumnföretag Halo Genomics som förvärvades av amerikanska Agilent Technologies2011. Fredrik kommer att berätta om företagets strategiska resa från forskning till framgångsrik exit på tre år. Han är i dag Molecular Biology and Informatics Director på Genomics R&D inom Agilent Technologies.

Dag: torsdag den 28 februari
Tid: kl. 15-16
Föredrag: ”A strategic journey: From DNA sequencing research and funding 2008 to successful exit 2011”
Presentatör: Fredrik Dahl, Halo Genomics (i dag Agilent Technologies)

Om webinariet
Fredrik Dahl kommer att berätta om Halo Genomics strategiska resa från DNA-sekvenseringsforskning och finansiering till en framgångsrik exit 2011. Hur såg den strategiska planen ut? Vilka avgörande beslut togs för att hålla sig till planen? Hur genomfördes den framgångsrika integrationen med Agilent? Vilka är de viktigaste lärdomarna? Vilka misstag hade de velat undvika? Detta webinarium lyfter fram de viktigaste faktorer som gjorde det möjligt för ett svenskt bioteknikföretag att gå från forskning till exit på bara tre år.

Bakgrund
Fredrik Dahl är tidigare CTO och medgrundare till svenska bioteknikföretaget Halo Genomics som utvecklar produkter för provberedning vid DNA-sekvensering. Bolaget bildades 2008 tillsammans med kollegor på Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet. Samma år antogs Halo Genomics till UICs affärsutvecklingsprogram. Grundarnas strategi var att företaget skulle göra en exit inom fem år. Istället blev det tre år då Halo Genomics förvärvades av multinationella Agilent Technologies. I dag tillhör Halo Genomics produkter Agilents strategiska produkter. Forskningen är fortsatt kvar i Uppsala och växer nu för att möta efterfrågan. Halo Genomics är i dag ett av UICs alumnbolag.

Anmälan
För kostnadsfri anmälan skicka ett mejl till info@uic.se senast den 26 februari. Ange namn, företag och telefonnummer i din anmälan. Skriv ”Webinarium” i ärenderaden.

Kontakta gärna Stina Thor på Uppsala Innovation Centre om du har några frågor, tel: 070-214 33 24 eller stina.thor@uic.se.

Välkommen!