Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Från forskning inom bioteknik till exit – på bara tre år

Vilka faktorer gör det möjligt för ett svenskt bioteknikföretag att gå från forskning till exit på bara tre år? Och att då dessutom förvärvas av ett multinationellt bolag? Det diskuterades när Uppsala Innovation Centre (UIC) arrangerade ett internationellt webinarium torsdagen den 28 februari.

UIC ingår i det nätverk av inkubatorer i Europa som genomför en serie av webinarier med aktuella teman. Den 28 februari stod UIC som arrangör av webinaret ”A strategic journey: From DNA sequencing research and funding 2008 to successful exit 2011”. Inbjuden talare var Fredrik Dahl från UICs alumnföretag Halo Genomics som utvecklar produkter för provberedning vid DNA-sekvensering.

Förvärvades av multinationellt bolag efter bara tre år i inkubatorn
Bioteknikföretaget Halo Genomics bildades 2008. Då inledde Fredrik Dahl ett samarbete med sina kollegor på Rudbecklaboratoriet, Uppsala universitet. Samma år antogs bolaget till UICs affärsutvecklingsprogram. Fredriks strategi var att företaget skulle göra exit inom fem år. Istället blev det tre år och 2011 förvärvades Halo Genomics förvärvades av multinationella Agilent Technologies.

I dag tillhör Halo Genomics produkter Agilents strategiska produkter och Fredrik är Molecular Biology and Informatics Director på Genomics R&D inom Agilent Technologies. Forskningen är fortsatt kvar i Uppsala och växer nu för att möta efterfrågan.

Under seminariet berättade Fredrik om företagets strategiska resa från DNA-sekvenseringsforskning och finansiering till framgångsrik exit på tre år.

– Halo Genomics har varit med om en spännande resa på kort tid då vi gick från forskning till exit på bara tre år. Jag uppskattade att få möjlighet att dela med mig av erfarenheter, lärdomar och tips till andra företag i Europa. Under hela resan fick vi ett värdefullt stöd av UIC, och jag hoppas att företag både i Sverige och i Europa ser fördelarna med att samarbeta med en företagsinkubator, säger Fredrik Dahl, en av medgrundarna till Halo Genomics som i dag ingår i amerikanska Agilent Technologies.

 

 

För mer information

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se