Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Svensk innovation hittar cancermarkörer i en droppe blod

Med hjälp av ett sinnrikt analysverktyg kan nu ett stort antal olika biomarkörer identifieras i så lite som en enda mikroliter blodplasma eller serum. Tidigare teknologier kräver hundra gånger större provmängd och klarar inte av att kvantifiera mer än fem, tio proteiner åt gången utan att känslighet och precision går förlorad.

– Vårt nya verktyg möjliggör samtidig analys av 92 proteinmarkörer med bibehållen datakvalitet och prestanda, säger Simon Fredriksson, VD för Olink Bioscience och en av forskarna bakom den nya teknologin.

Biomarkörer är ett av de hetaste områdena inom cancerforskningen. Gemensamt för många nya cancerläkemedel är att de verkar på specifika molekylära måltavlor. Det innebär att ett läkemedel som fungerar för den ena patienten kan vara verkningslöst för en annan beroende på tumörernas molekylära egenskaper. Därför är behovet av markörer större än någonsin, men jakten på biomarkörer är komplicerad och i dagens läge saknas markörer för de flesta cancerläkemedel.

Uppsalaföretaget Olink Bioscience introducerar idag ett nytt reagens-kit som detekterar och kvantifierar 92 olika cancermarkörer samtidigt i mikroskopiskt små prover av exempelvis blodplasma eller serum.

Med kunskap om exakt vilka angreppspunkter som är involverade i sjukdomsprocessen kan läkemedelsutvecklare och cancerläkare öka träffsäkerheten av olika behandlingar. Biomarkörer är också viktiga för att kunna diagnostisera cancer på ett så tidigt stadium som möjligt, bedöma prognos och övervaka återfallsrisk.

Avslöjar cancermarkörer i minimala prover
Proseek Multiplex detekterar och kvantifierar biomarkörer för cancer; cancerantigener, lösliga receptorer och tillväxtfaktorer, men kan även användas till vävnads- och mikrodialysprover. Då det räcker med prover på en mikroliter, ungefär tjugondelen av en droppe, lämpar sig Proseek särskilt bra för forskning på dyrbara biobanksprover.

Professor Mikael Kubista, internationellt erkänd pionjär inom realtids-PCR, är en av de forskare som har prövat Proseek Multiplex. Han är imponerad av tekniken:
– Det är ett avgörande genombrott att vi nu kan mäta proteiner med samma smidighet och ackuratess som exempelvis DNA-analyser. Det ska bli ett nöje att hjälpa våra kunder föra sin forskning framåt med den här ytterst kraftfulla analystekniken.

Olink Bioscience har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

Presskontakt:
Simon Fredriksson, VD, telefon: 076-116 94 42

Om Olink Bioscience
Olink Bioscience utvecklar produkter för forskning om biomarkörer. Det handlar om banbrytande analysverktyg som möjliggör fördjupad förståelse av sjukdomsprocesser, förbättrad sjukdomsdetektion och bidrar till ökad biologisk kunskap. Olink Bioscience eftersträvar att förbättra förutsättningarna för kliniskt beslutsfattande med hjälp av molekylära biomarkörer. Företaget har sitt huvudkontor i Uppsala.
www.olink.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se