Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Fem UIC-bolag med bland de 20 hetaste FoU-bolagen

Fem UIC-bolag finns med på topplistan på 20 life-science företag i Stockholm-Uppsalaregionen, som är attraktiva för investerare. Listan som går under namnet Stockholm-Uppsala Life Science Investment Hotlist och är framtagen av Stockholm Business Region, tillsammans med konsultbilaget Avanture.

I dag finns UIC-bolagen Keytolead, Modpro, Oss-Q, Q-linea och Spiber Technologies representerade på listan. Några av de kriterier som bolagen värderats efter är graden av innovationshöjd, ledarskap och universitetsanknytning.

För att företagen ska platsa på listan krävs det att de genom forskning ska ha tagit fram en kommersialiserbar produkt eller tjänst för den globala marknaden. Om de inte redan är etablerade på marknaden ska de vara nära kommersialiseringsfas.

Satsningen vänder sig framför allt till internationella investerare och ska göra att Uppsala-Stockholmregionen får utrymme i media och i internationella dialoger.

– Viktigt har varit att bolagen inte tillverkar engångsprodukter utan har en stark innovationshöjd och kan utveckla nya innovativa idéer. Det tillsammans med ledarskapet har varit väldigt viktigt i utvärderingen. Vi har tittat särskilt på personerna i ledningsgruppen, om de är trovärdiga, drivna och har internationella nätverk. Ledarskapet är jätteviktigt för investerarna, säger Ylva Hultman Erlasson, life science-ansvarig på Stockholm Business Region Development i en artikel på Life Science Sweden.

För att läsa hela artikeln på Life Science Sweden klicka här.

 

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se