Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Uppsala kommun och näringsliv tog emot turkisk företagsdelegation

: En turkisk delegat provar Division By Zeros cykelskärm jDome Bikearound, som bland annat används av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen.

En turkisk delegat provar Division By Zeros cykelskärm jDome Bikearound, som bland annat används av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen.

Cirka 100 personer från det turkiska näringslivet besökte Uppsala den 12 mars. Uppsala kommun stod som värd och syftet med mötet var att knyta kontakter och att utbyta erfarenheter. Mötet i Uppsala var en del av det turkiska statsbesöket.

Uppsala kommun hade bjudit in till mötet och visade Uppsalas specialkompetenser inom områden som rymd, IT och life science. Spännande företag från Uppsala visade upp sina produkter och knöt kontakter med den turkiska delegationen. Några av företagen som deltog på en minimässa var UIC-bolaget ÅAC Microtec, SciLifeLab, Nanexa, SSC Nanospace och Hansoft.

– För Uppsala är det oerhört viktigt att knyta kontakter med andra städer, områden och länder. Nu fick vi dels visa några av Uppsalas intressanta företag och forskningsområden, dels ta del av Turkiets erfarenheter, säger Fredrik Ahlstedt (M), kommunstyrelsens ordförande.

Två av företagen på minimässan har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. Division By Zero presenterade den virtuella cykelskärmen jDome Bikearound, som gör det möjligt att cykla i en virtuell miljö. Den används bland annat av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen. Ett annat UIC-företag, Imint, presenterade sin programvara som ökar kvaliteten och läsbarheten på videobilder som sänds från flygplan vid flygspaning. Programvaran gör videobilderna skarpa och används som beslutsunderlag inom försvarsområdet. Teknologin används också till civila och industriella tillämpningar.

– Det är viktigt för oss att ge våra UIC-bolag möjlighet att knyta internationella kontakter. Turkiet är en viktig och växande marknad för många av Uppsalas tillväxtföretag. Mötet med det turkiska näringslivet gör det möjligt att sätta våra UIC-företag på kartan och skapa möjligheter för framtida affärer, säger Per Bengtsson på företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre.

– Att visa upp bredden av vår excellens i allt från myndigheter och universitet till nystartade företag, hur vi samverkar visar på en intressant och stark region och är dessutom enormt kul. Jag hoppas på fler statsbesök för att visa upp regionen och skapa internationella samarbeten, säger Ywonne Bölja, marknadsdirektör på Stockholm-Uppsala Life Science, en ideell förening som jobbar för att främja life science-utvecklingen i regionen.

 

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Lena W Jansson, informationschef
Kommunledningskontoret, Uppsala kommun
Tel: 018-727 12 44, 076-100 49 10
E-post: lena.w.jansson@uppsala.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se