Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC-bolagen Scandidos och Cureos i nationell testbädd för strålterapi

Samtliga svenska universitetssjukhus och sju ledande specialistföretag etablerar en nationell testbädd för att gemensamt driva utvecklingen av cancerbehandling med strålterapi, ett område där Sverige kan bli världsledande.

Vård och näringsliv har gått samman i ett konsortium och idag hålls den första gemensamma stämman i Linköping. Inom tre år ska samarbetet resultera i en högspecialiserad nationell testbädd för innovativ strålterapi. Allt effektivare strålbehandling ökar kraven på kvalitetssäkring. Nya metoder för både behandling och utvärdering ska säkerställa att cancerpatienter i hela landet kan få den bästa – och säkraste – vården.

– Vi vill ha en kreativ mötesplats mellan sjukhusvärlden och de medicintekniska företagen. I vården har vi idéer om hur strålbehandlingen kan utvecklas och kvalitetssäkras. Nu får vi en plattform för att realisera dem, säger Sven Hertzman, 1:e sjukhusfysiker vid strålbehandlingen, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Samarbetet mellan vård och näringsliv gör också att nya innovationer snabbare kan föras in i vården, så att de verkligen kommer patienterna till del.

– Det stora värdet för industrin är att komma närmare kliniken och patienterna. En avancerad teknisk innovation är oanvändbar om den inte passar in i vårdprocessen. Med testbädden får vi också kortare utvecklingsprocesser eftersom vi lättare kan se om produkten verkligen motsvarar vårdens behov, säger Jonas Gårding, forskningschef på Elekta.

Satsningen delfinansieras av VINNOVA och koordineras av Innovationsplatsen på Karolinska Universitetssjukhuset.

Scandidos har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår idag i UIC Alumni. Cureos har tidigare genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab.

 

Mer information:
Styrgruppsordförande Jörgen Larsson 070-484 0075 och operativ projektledare Anna Sahlström 070-821 06 37, Innovationsplatsen Karolinska Universitetssjukhuset, eller huvudprojektledare Björn Zackrisson 072-560 93 36, Norrlands Universitetssjukhus

Samverkansparter Nationell testbädd för innovativ strålbehandling:
Karolinska Universitetssjukhuset, Regionalt Cancercentrum Stockholm Gotland, Norrlands Universitetssjukhus, Akademiska Sjukhuset Uppsala, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Skånes Universitetssjukhus, Universitetssjukhuset i Linköping, Örebro Universitetssjukhus, Elekta Instrument AB, Siemens AB, Naslund Medical AB, ScandiDos AB, Cureos AB, Micropos Medical AB, ONCOlog Medical QA AB.