Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Hur går man från idé till kund på tre månader? Lyssna på UIC på Relationsdagen 16/4

Lars Dahlbom.

Lars Dahlbom.

Lars Dahlbom, programansvarig för UIC Business Agile berättar om Lean startup i Silicon Valley och Uppsala: Från idé till kund på tre månader. Relationsdagen den 16 april, UKK sal B, kl. 15:10-15:25

Framgångsrika startup-företag i Silicon Valley är förebilden för hur man snabbt kommer ut på marknaden med sin idé. UIC berättar hur Uppsalas framtida IT-företag går från idé till kund på tre månader.

Uppsala Going global
UIC är medlem i nätverket Uppsala Going Global som deltar på årets Relationsdag. Temat för dagen är Expansion och vi lägger tyngdpunkten på internationalisering. Kom och prata med oss om ditt företags potential för en utländsk marknad.

Uppsala Going Global finns på plats i sal B på Uppsala Konsert och Kongress under hela dagen. Här kommer vi att ha flera intressanta föredrag, en kryddad lunchföreläsning, paneldebatt där expanderande företag får råd, och en utställning med aktörer som kan det där om att ta företag till internationell nivå.

Uppsala Going Global består av aktörer som finns till för att du som företagare snabbt ska kunna hitta rätt hjälp när du vill importera, exportera eller på annat sätt jobba internationellt. Läs mer om oss på www.uppsalagoingglobal.se.

Följ Uppsala Going Global på Facebook, där finns både uppdaterat program och även rapporteringunder hela dagen den 16/4.

Anmäl dig till Relationsdagen på Relations webbplats, www.relation.se

Välkommen!

 

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se