Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Fyra UIC-bolag får Bona Postulata-priset

UIC-bolagen Sensebit, Episentec, Gradientech och Pophunters Film & TV har tilldelats Bona Postulata-priset som delas ut till uppländska företag med stor tillväxtpotential.

Bona Postulata är ett näringslivspris som vill uppmuntra företag med grund i Uppsala med stark tillväxtpotential. Bakom priset står 16 välkända företag och näringslivsorganisationer i Uppsala län. Priset ger de vinnande företagen kvalificerad utbildning och mentorer för att ytterligare stärka deltagarnas företagarkompetens.

De vinnande UIC-bolagen är:

Sensebit
Erbjuder system för billig och effektiv elektronisk trafikräkning och trafikstyrning.www.sensebit.se

Episentec
Utveckling och marknadsföring av reagens, tillbehör och teknologier för förbättrade biosensor-analyser. www.episentec.se

Gradientech
Utvecklar ett nytt verktyg för att kunna studera signaler i kroppen som styr blodkärlsbildning. Metoden kan också användas för att ta fram ny kunskap om hur bland annat tumör- och nervceller växer. www.gradientech.se

Pophunters Film & TV
Ett filmproduktionsbolag som producerar filmer för företag och organisationer, exempelvis reklamfilmer, utbildnings- och informationsfilmer. www.pophunters.com

Företagen har fått stöd i sin affärsutveckling genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram.

Priset är instiftat av två av Uppsala Innovation Centres affärspartner, Advokatfirman Lindahl och PwC.

Övriga vinnare av Bona Postulata är företagen Lykka, Sigolis, Solelia Greentech, Hotell Charlotte i Uppsala, Brink & Berger och Webbgaraget.

Läs mer om Bona Postulata på www.bonapostulata.se.

 

 

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se