Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC-bolaget OncoTargeting nominerat till SwedenBIO Award 2013

SwedenBIO Award tilldelas framgångsrika företag inom life science-området. UIC-bolaget OncoTargeting är ett av fem nominerade bolag som har visat upp exempel på prestationer och framgångar utöver det vanliga under det gångna året. OncoTargeting genomför i dag UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator.

SwedenBIO Award tilldelas årligen till föredömen bland framstående företag inom life science-industrin. I år är UIC-bolaget OncoTargeting nominerat till priset för sina framgångsrika specialisttjänster inom läkemedelsforskning. De övriga nominerade bolagen är Affibody, Moberg Derma, GU Holding och Immunicum.

Kriterierna för att bli nominerad är bland annat att visa upp exempel på prestationer och framgångar utöver det normala inom life science-branschen under det gångna året. Årets pris är det sjunde i ordningen och tidigare vinnare är Vitrolife, Aerocrine, BioInvent, Cellavision, Medivir och Gyros.

OncoTargeting grundades 2008 som en spin-off från Pharmacia och Biovitrum för att utveckla en substans mot den sällsynta cancersjukdomen adrenocortical carcinom, ACC. Sedan 2009 har bolagets huvudverksamhet varit preklinisk kontraktsforskning och i augusti 2011 bildades OncoTargeting CA för att ta ACC-projektet vidare. OncoTargeting har tidigare fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab och genomför i dag programmet UIC Business Accelerator.

Utöver ära och en vandringspokal får vinnaren presentera sig på CEO-summit, ett managementmöte för cirka 200 personer arrangerat av SwedenBIO.

Jurymedlemmarna är Torun Reinhammar, vd på Nyhetsbyrån Direkt, Anders Hallersjö, Vice President, Head of Trade Business Unit Health Care & Life Science på Business Sweden, Per Eriksson, rektor Lunds Universitet samt Per Lagerkvist, partner/advokat på Delphi. Per Samuelsson, partner Health Cap och styrelseledamot SwedenBIO, är juryns ordförande.

Vinnaren presenteras den 21 maj.

Läs mer om SwedenBIO Award på www.swedenbio.se/Arliga-event/Arsmotet/SwedenBIO-Award.

 

 

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om OncoTargeting 
OncoTargeting AB grundades 2008 som en avknoppning från Pharmacias (Biovitrums) avdelningar inom läkemedelskemi, kombinatorisk kemi och preklinisk analys. Ursprungligen bedrevs forskning runt en lead-substans för behandling av cancer. Preklinisk kontraktsforskning har sedan 2009 varit företagets huvudsakliga inriktning. OncoTargeting tillhandahåller ett varierat utbud av specialisttjänster, framförallt inom läkemedelsforskning så som preklinisk karakterisering (bland annat löslighet, proteinbindning), organisk kemisk syntes, radiomärkning och bioanalyser. Djup förståelse för kunders behov av kostnads- och tidseffektiva lösningar, samtidigt som högsta kvalitet bibehålls, är nyckeln till OncoTargetings framgångar. OncoTargetings CRO-verksamhet har på fem år expanderat från 2 till 20 anställda. Cancerprojektet har separerats från verksamheten och finns numer i ett eget bolag. www.oncotargeting.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se