Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Hikari Bio och Plotagon prisade av CONNECT Uppsala

I går delade CONNECT Uppsala ut priserna Årets språngbräda 2012 och Investerarnas val. Priset för Årets språngbräda gick till UIC-bolaget Hikari Bio och UIC-bolaget Plotagon utsågs till Investerarnas val. Priset delades ut i samband med CONNECT Uppsalas nätverksträff Piazza.

Hikari Bio – årets språngbrädeföretag
Hikari Bio är ett forskningsföretag som har uppfunnit en ny metod för att upptäcka ovanliga proteiner och nya biomarkörer för att diagnostisera sjukdomar. Vd Åsa Wheelock gjorde en proffsig och informativ presentation på språngbrädan och visade på ett tydligt sätt bolagets tillväxtstrategier. Hon skapade ett stort förtroende hos paneldeltagare och övrig publik.

– Det är en stor ära att få utmärkelsen. Som akademiker i grunden kan det vara en utmaning att presentera sin idé så att utomstående förstår, något som gör det extra roligt med utmärkelsen, säger Åsa Wheelock, vd på Hikari Bio.

Hikari Bio har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Start och UIC Business Lab. Företaget ingår i dag i UIC Business Prep.

Plotagon utsedd till Investerarnas val
Plotagon (tidigare Fanchinima) har skapat ett socialt filmverktyg för verklighetstrogna 3D-filmer. De deltog i investeringsforum våren 2012 och var det bolag som fick mest finansiering av Uppsalas investerarnätverk, totalt sett. I dag har de utökat sitt team och bygger på en helt ny design av sin produkt.

– CONNECT Uppsala hjälpte oss med att renodla vår företagspitch och att förtydliga vårt värde för investerare. De hjälpte oss även med att träffa investerare och nyckelpersoner inom industrin – kontakter som har gett resultat, säger Christopher Kingdon, vd på Plotagon.

Plotagon (Fanchinima) har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Prep och ingår i dag i UIC Business Accelerator.

 

 

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se