Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Kenneth Alness nominerad till priset Hållbart ledarskap 2012

Juryns motivering för Kenneth Alness nominering löd: ”Inom en bransch som domineras av multinationella företag med kemikaliebaserade lösningar har de hållbara lösningarna för behandling av utsäde under Kenneths ledning utvecklats succesivt och är nu Lantmännens förstahandsval för behandling av utsäde. Med hjälp av värmebehandling av utsäde och behandling med mikroorganismer ersätts kemisk betning med signifikanta fördelar för miljö, arbetsmiljö och avkastning.”

Kenneth Alness uppmärksammades bland annat för utvecklingen av ThermoSeed-metoden som effektivt och miljövänligt behandlar utsäde med varm fuktig luft och helt utan kemikalietillsatser. ThermoSeed har utvecklats av UICs alumnbolag SeedGard, som i dag ägs av Incotec.

Priset Hållbart Ledarskap delas ut av Näringslivets Miljöchefer (NMC) för att belöna
en person som genom kompetent ledarskap medverkat till ett framgångsrikt hållbarhetsarbete. Syftet med utmärkelsen är att uppmärksamma det arbete kring hållbar utveckling som bedrivs i det svenska samhället och öka intresset för ledarskap inom dessa områden.

Nominerade till priset var: Kenneth Alness, vd Incotec Sweden och Lantmännen Bioagri, Lars Appelqvist, vd Löfbergs Lila, Nina Ekelund, programdirektör för Hagainitiativet, Johan Karlström, vd Skanska samt Peter Norman, finansmarknadsminister.

Förra årets vinnare var Percy Barnevik som fick priset för sitt arbete inom bidragsorganisationen ”Hand in Hand”.
För mer information

Kenneth Alness, vd
Incotec Sweden AB, Lantmännen BioAgri AB
Tel: 010-556 1808, 070-514 4714
E-post: kenneth.alness@lantmannen.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se