Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Vill du uppleva framtiden? Besök UIC och UIC-bolag på Medica Expos FramtidsPlaza

Företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) ställer ut på Medica Expo på Kistamässan 14-15 maj. Tillsammans med UIC presenterar även UIC-bolagen N4 och Novandi Chemistry från Södertälje samt Ninwise från Uppsala sina produkter och tjänster. Besök oss gärna för att träffa UIC och tre tillväxtföretag med vinnande affärsidéer.

Som företagsinkubator stödjer UIC företagare, entreprenörer, forskare och innovatörer i arbetet med att kommersialisera sina idéer och utveckla sitt affärsmannaskap. På Medica Expo den 14-15 maj ställer UIC ut tillsammans med framtida tillväxtföretag som Södertäljeföretagen N4 och Novandi Chemistry samt Uppsalaföretaget Ninwise på Medica Expos FramtidsPlaza, där besökare kan uppleva framtidens innovationer.

N4 – förser marknaden med kostnadseffektivt drift och underhåll på laboratoriesystem och utrustningar inom forsknings- och tillverkningsindustrin. N4 hjälper även kunder att ta sig från visioner, mål och mätetal till att verkligen sätta detta på plats i hela verksamheten, så att man skapar en hållbar utveckling från ledningen till medarbetaren.www.n4.nu

Novandi Chemistry – levererar isotopinmärkning av substanser, kemistöd till nuklearmedicinska tillämpningar, konsultjänster och FoU inom isotopkemi och radiofarmaceutisk kemi. Företaget tillhandahåller en katalog med isotopmärkta farmakologiska testsubstanser avsedda för bindningsstudier och in vitro visualisering av målproteiner. Dessutom ger Novandi Chemistry ett generellt kemistöd till nuklearmedicinska tillämpningar såsom Positron Emissions Tomografi, samt konsulttjänster inom radioligandutveckling, isotopkemi, strålsäkerhet (beta-strålning) och radiofarmaceutisk kemi. www.novandi.se

Ninwise – kommersialiserar innovativa produkter för en säkrare och effektivare operationssjukvård. Företaget grundades år 2011 av vd Nina Damber som är specialistsjuksköterska i operationssjukvård. Produkten Kniforus har sitt ursprung i en idé som uppkom i Ninas dagliga arbete på Centraloperation på Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag fokuserar Ninwise främst på att Kniforus CE-märks och kan säljas på, till en början, den svenska marknaden.

Här kan du läsa mer om Medica Expo.

 
För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se