Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UICs styrelseledamot Hans Enocson talar på Sveriges Innovationsriksdag 2013

130521_130704_Hans_Enocson

Den 22-24 äger Sveriges Innovationsriksdag 2013 rum. För tredje året i rad samlar Sveriges Innovationsriksdag företrädare för Sveriges inkubatorer och science parks och ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresen-tanter. UICs styrelseledamot Hans Enocson är Nordenchef på General Electric och kommer att ge exempel på hur man från ett internationellt företags perspektiv arbetar med innovationsarbetet och vikten av samverkan mellan olika aktörer.

Under några intensiva dagar i maj kommer närmare 200 personer att samlas på Ideon i Lund för att diskutera svensk innovation i allmänhet och den högaktuella globala trenden öppen innovation i synnerhet.

Flera av Sveriges ledande politiker, beslutsfattare och näringslivsrepresentanter deltar på Sveriges Innovationsriksdag 2013. UICs styrelseledamot tillika General Electrics Nordenchef Hans Enocson kommer att prata om innovationsarbete ur ett internationellt företags perspektiv och Jennie Nilsson (S) och Anna Kinberg Batra (M) kommer att prata om Sveriges innovationspolitik. Dessutom talar Annie Lööfs statssekreterare Håkan Ekengren om regeringens arbete för att utveckla innovationspolitiken nationellt och regionalt. VINNOVAs generaldirektör Charlotte Brogren, Kungliga Svenska Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) vd Björn O. Nilsson, Företagarnas ordförande Monica Lindstedt, samt EU-parlamentarikern Kent Johansson deltar också och talar på Sveriges Innovationsriksdag 2013. Bland många andra.

Sveriges Innovationsriksdag är namnet på den nationella branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks (SISPs) årskonferens. Sveriges inkubatorer och science parks fyller centrala roller i Sveriges regionala näringslivs-utveckling och internationalisering. Det är i dessa innovationsmiljöer som många av landets mest lovande tillväxtföretag utvecklas.

– Sveriges Innovationsriksdag 2013 är en viktig mötesplats för nationell dialog, kunskapsutbyte och nätverkande kring hur inkubatorer och science parks kan stimulera ännu fler kunskapsintensiva tillväxtföretag – företag som genererar nya jobb, bidrar till regional näringslivsutveckling och stärker Sveriges konkurrenskraft på den globala marknaden, säger Magnus Lundin, vd för SISP.

Läs allt om Sveriges Innovationsriksdag 2013: www.sverigesinnovationsriksdag.se

 

 

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se