Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Episentec har slutfört en framgångsrik finansieringsrunda

Episentec AB, Stockholm, har framgångsrikt slutfört en finansieringsrunda med deltagande av Almi Innovationsbron AB, ett antal privata investerare samt tidigare ägare.

Under de två senaste åren har Episentec genomfört utvecklingen och pilotkunds-testningen av sitt teknikkoncept ”Label-Enhanced SPR” (färgförstärkt SPR), som kraftigt förbättrar prestanda hos optiska biosensor-instrument baserade på ytplasmonresonans (Surface Plasmon Resonance, SPR). Episentec går nu in i den kommersiella fasen och flyttar fokus till marknadsföring och försäljning och till teknisk kundsupport. Kundfokus ligger på användare av biosensor-instrument inom biokemisk forskning i allmänhet och inom läkemedelsutveckling i synnerhet.

Allan Asp, Investment Manager på Almi Innovationsbron, kommenterar: ”Vi är glada att ha fått denna chans att investera i Episentec. Episentec har en mycket skarp teknisk kompetens, och vi är övertygade om att deras koncept Label-Enhanced SPR kommer att utöka tillämpningsbredden för optiska biosensorer avsevärt. Det är också noterbart att utvecklingen av biosensor-teknik historiskt sett har en mycket stark tradition i Sverige.”

Anders Hanning, vd på Episentec, tillägger: ”Vi är stolta över att ha slutfört denna investeringsrunda med Almi Innovationsbron och ett antal andra erfarna investerare.  Vi kommer nu att utöka våra insatser inom marknadsföring och försäljning och inom tekniskt kundstöd. Vi har en stark tro att våra produkter kommer att bidra till att effektivisera och förenkla utvecklingen av nya läkemedel.”

Episentec har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab och ingår i dag i UIC Business Prep.

 

 

För mer information 
Anders Hanning, vd Episentec
Tel: 070-225 99 96
E-post: anders.hanning@episentec.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Episentec 
Episentec är ett svenskt bioteknikföretag grundat 2010 av forskare med omfattande erfarenhet av utveckling och tillämpningar av biosensorer. Episentec har utvecklat teknikkonceptet ”Label-Enhanced SPR” (färgförstärkt SPR), och förser användare av optiska biosensor-instrument med nya reagens, tillbehör och metoder som avsevärt förbättrar instrumentens prestanda och utökar deras tillämpningsområde. Företaget marknadsför EpisentecTM färgreagens och EpiGrammerTM mjukvara för datautvärdering, samt utför tjänster inom färgmärkning av molekyler (dye labelling) och metodutveckling för SPR biosensorer. Se vidare www.episentec.com
Om Almi Innovationsbron
Almis vision är att skapa möjligheter för alla bärkraftiga idéer och företag att utvecklas. Med rådgivning, lån, riskkapital och inkubation möter Almi kunderna i företagandets alla faser – från idéer till framgångsrika företag. Det omfattar såväl idéer med tillväxtpotential i tidiga faser som befintliga företag som satsar på tillväxt och expansion. Almi ägs av svenska staten tillsammans med regionala offentliga ägare och finns nära kunderna på 40 orter över hela landet. I samband med förvärvet av Innovationsbron AB den 1 januari 2013 organiserades verksamheten i fyra affärområden – Rådgivning, Lån, Riskkapital och Inkubation. Se vidare: www.almi.se