Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC ledde Almi Företagspartners debatt i Almedalen

130703_UIC_Almedalen

Under den pågående Almedalsveckan bjöd Almi företagspartner in till en serie intressanta seminarier. Programmet inleddes under ledning av Per Bengtsson, UIC med en diskussion kring frågan vad som krävs för att Sverige ska kunna skapa företag i världsklass, och vilken betydelse inkubatorn har för tillväxtföretag och innovationssystemet.

Anders Nilsson, ansvarig för inkubation på Almi Företagspartner berättade att man idag byggt upp en effektiv inkubatorstruktur som det nu gäller att få ut den bästa effekten av. För att kunna göra det finns det tre viktiga områden att förbättra, tillgång till behovsanpassat kapital, internationalisering och ökad närvaro och engagemang från det privata näringslivet. Tobias Kranz, chef för forskning, utbildning och innovation på Svenskt Näringsliv tog vid och något han ser som en viktig aspekt är stärkt samverkan mellan akademi och näringsliv. Dessa ämnen utgjorde grunden för den fortsatta debatten för paneldeltagarna Helena Collin, Företagsfabriken Kronoberg och Andrzej Brud Chalmers Innovation – båda representanter från svenska inkubatorer.

Andrzej Brud berättade att Sveriges fem främsta inkubatorer tillsammans hjälpt till med att attrahera 4,6 miljarder kronor till bolagen som förra året omsatte 1,7 miljarder kronor och anställt 2000 personer.

– Inkubation har tagit en tydlig plats i agendan både i den politiska och ämnesspecifika debatten på Almedalen. Både Alliansen och oppositionen visar stor vilja i att förstärka förutsättningarna för Sveriges inkubatorer för att skapa svenska företag i världsklass. Efter dagens debatt hoppas jag på ett ökat samarbete också med Svenskt Näringsliv, säger Per Bengtsson.

Se debatten via TV Almedalen här.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden).www.uic.se