Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gradientech har tillförts 4,2 miljoner genom en företrädesemission

Gradientech ABs företrädesemission, vars teckningsperiod löpte fram till och med 1 juli, övertecknades med nära 40 %. Totalt tecknades aktier till ett belopp om ca. 4,2 miljoner kronor.

Det Uppsalabaserade life science bolaget Gradientech har under början av sommaren genomfört en företrädesemission som tillför bolaget kapital främst ämnat för sälj- och marknadsföringsaktiviteter.

”Det tillförda kapitalet möjliggör att vi kan växa på sälj- och marknadsförings-
sidan – både personalmässigt och med utökade marknadsföringsaktiviteter. Det här gör att vi kan nå fler kunder och får möjlighet att visa upp hur våra innovativa produkter kan hjälpa dem att nå nya resultat snabbare i sin medicinska forskning”, säger Sara Thorslund, vd på Gradientech. ”Att emissionen övertecknades betyder att vi har både gamla och nya ägare som tror starkt på vår affärsidé och på vad vi åstadkommit så långt – det inspirerar såklart extra i vårt arbete att nå ut till fler och fler kunder och få bolaget att växa.”

I samband med nyemissionen utökas Gradientechs styrelse med Klaus Gottwald, vd för Stockholms Affärsänglar, och Claes Post, Investment Manager på Almi Invest.

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre (UIC) i programmet UIC Business Lab.

 

 

Kontakt
Sara Thorslund, vd
E-post: sara.thorslund@gradientech.se, tel: +46(0)736 29 35 80

Om Gradientech AB
Gradientech AB är en global leverantör av mikrofluidiksystem för högkvalitativ analys av cellers beteende som svar på gradienter av signalmolekyler. Detta forskningsområde är av ökande betydelse för forskare vid akademiska institutioner samt inom läkemedels- och diagnostikindustrin. Företagets produkter kan i vissa fall ersätta djurförsök och bidrar på sikt till kortare ledtider för framtagning av nya läkemedel. Gradientech AB grundades 2009 och är ett privatägt spin-off företag från Uppsala universitet.www.gradientech.se

Om Uppsala Innovation Centre 
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Innovationsbrons inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se