Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

56 procent ökad omsättning i UICs tillväxtbolag 2012

130815_Ettan_UIC_årsberättelse_2012-2013

Tillväxtbolagen inom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre, UIC, ökade sin omsättning med totalt 56 procent till 313 miljoner kronor under 2012. Det visar UICs årsberättelse för 2012 som publiceras i dag. De positiva vindarna har dessutom gjort det möjligt för bolagen att stärka sin personalstyrka. Under året var 391 personer verksamma i UIC-bolagen jämfört med 309 personer föregående år.

Omsättningen i UIC-bolagen ökade från 201 miljoner kronor till 313 miljoner kronor under 2012 och visar att tillväxtbolagen är fortsatt livskraftiga trots en sviktande konjunktur. Dessutom ökade andelen verksamma i bolagen till 391 personer, vilket är en ökning med 26 procent jämfört med 2011. Uppsala Innovation Centre kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden efter att ha lämnat företagsinkubatorn.

Årets många framgångar resulterade också i att UICs offentliga ”return on investment”, ROI, uppgick till 13,4 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolagen gav en återbäring till staten på 13,4 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under året. Den höga återväxlingen är ett resultat av den ökade omsättningen bland bolagen och ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

– Det är glädjande att se att omsättningen i UIC-bolagen ökat med 56 procent under 2012. Det är en mycket positiv signal som visar att både de bolag som ingår i UIC i dag och alumnföretagen förvaltar sina möjligheter till tillväxt väl, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Under året investerades 192 miljoner kronor i UIC-bolagen, vilket är en minskning jämfört med förra årets toppnotering på 314 miljoner kronor.

– En investeringsnivå på 192 miljoner kronor är en hög nivå jämfört med tidigare år, även om det inte kan jämföras med förra årets rekordår då investeringsnivån i bolagen dubblerades. Vi har noterat att det i dag är svårare för bolagen att nå mindre investeringar. Tidigare har vi pratat om svårigheten att erhålla investeringar på 5-10 miljoner kronor upp till 20-25 miljoner kronor, men att det då funnits tidigt startkapital. I dag ser vi tyvärr att bolagen har svårare att nå det viktiga startkapitalet på 2-5 miljoner kronor, säger Per Bengtsson.
Några nyckeltal för bolag inom Uppsala Innovation Centre 2012

2011 års resultat inom parentes

Följande siffror baseras på 86 bolag och projekt som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni under 2012.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2012 för inkubatorbolagen var 313 (201) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -80 (-83) miljoner kronor.

Antal sysselsatta i UIC-bolag inom UICs programsteg
391 (309) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under 2012. Av dessa är 59 (54) nyanställda under perioden.

Offentlig return on investment (ROI)
Offentlig return on investment, ROI, är 13,4 (14,2) för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under 2012. I detta fall 13,4 gånger.

Investeringar i bolag inom UICs programsteg
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2012 varit 192 (314) miljoner kronor. Av dessa var 150 (243) miljoner kronor i form av ägarkapital och 42 (71) miljoner i bidrag och lån.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2012 var 139 (106) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
34 (36) procent av UIC-bolagen 2012 kommer från näringslivet, 32 (28) procent av bolagen härstammar från universitetet, 28 (28) procent är enskilda innovatörer och 6 (8) procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
56 (45) procent av UIC-bolagen 2012 kommer från life science, 12 (15) procent kommer från IT-branschen, 9 (13) procent arbetar med idéer inom miljöteknik och 23 (27) procent inom övrig industri.

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

Klicka här för att spara ner hela årsberättelsen 2012-2013 i pdf-format.

 

 

För mer information eller en tryckt version av
årsberättelsen 2012-2013

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se