Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Världens första additivt tillverkade kugghjulsfräs presterar toppresultat i tuffaste provet hos Volvo

Uppsalaföretagen VBN Components AB (additiv tillverkning av metallkomponenter) och Primateria AB (ytbehandling av verktyg) har tillverkat en kugghjulsfräs i det mycket hårda, slitstarka och patenterade stålet Vibenite®60. Den komplext formade kugghjulsfräsen har tillverkats genom additiv tillverkning, s.k. friformning. Detta innebär att verktyget byggs direkt från metallpulver utan traditionellt smide, borrning och fräsning.

Kugghjulsfräsen har nu under två månader testats i produktionslinjen hos entreprenadmaskintillverkaren Volvo för tillverkning av kugghjul till fordonens växellådor. Den additiva tekniken möjliggör stora önskade förändringar i designen av kugghjulsfräsarna, såsom kylmediakanaler i varje skärtand och lägre komponentvikt, men i detta test används den traditionella designen. Alla tillverkade kugghjul har blivit godkända och kugghjulsfräsen har nu gått lika lång period som de vanliga kugghjulsfräsarna gått när de måste slipas om, skillnaden är emellertid att Vibenite®60-fräsen vid detta stadie inte uppvisat någon nämnvärd förslitning. Den stora fördelen med detta är att Volvo sannolikt har ett verktyg som kommer att ge dem 2-3 ggr längre livslängd jämfört med de vanliga fräsarna. Detta i sin tur betyder mindre avbrott i produktionen och därmed både en besparing och ökad produktivitet för Volvo.

VBN Components AB har utvecklat nötningsbeständiga material (Vibenite®) och tillverkningsmetodik för användning i s.k. additiva tillverkningsmaskiner. Den additiva tekniken (”friformning”) spås revolutionera tillverkningsindustrin och har kallats ”Tredje industriella revolutionen”. Tekniken har fram till idag endast använts för tillverkning av dyra komponenter i t.ex. titan inom sektorerna medicin och flyg. VBN Components AB har nu visat att tekniken passar speciellt bra för nötningståliga stål, vilket öppnar dörren för den additiva tillverkningen till övrig verkstadsindustri.

Primateria AB har genom sin speciella ytbehandlingsteknik (Primasurf®) och sin ytbeläggningsteknik (Primacoat®) optimerat ytorna och därmed funktionen hos kugghjulsfräsen efter den additiva tillverkningen. Kombinationen av VBN Components material Vibenite®60, och Primaterias ytbehandlingstekniker har visats sig vara en fullträff i världsklass!

VBN Components får avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Accelerator.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ulrik Beste, PhD
Vd, ulrik.beste@vbncomponents.com
VBN Components AB
Tel: 070-235 8626
Uppsala
www.vbncomponents.com

Mats Larsson, PhD
Vd, mats@primateria.se
Primateria AB
Tel: 070-376 4352
Uppsala
www.primateria.se

Magnus Andersson
Gear Technician Volvo Construction Equipment
E-post: magnus.e.anderssson@volvo.com
Tel: 016-5415994
Eskilstuna

 

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se