Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

SKAPA-stipendium till UIC-bolaget VBN Components och UIC-entreprenören Niklas Salomonsson

Ulrik Beste från VBN Components (till vänster) och Niklas Salomonsson (mitten) tog emot årets SKAPA-stipendier för innovatörer i Uppsala län. Priset delades ut av Olle Jonsson på Almi Företagspartner.

Ulrik Beste från VBN Components (till vänster) och Niklas Salomonsson (mitten) tog emot årets SKAPA-stipendier för innovatörer i Uppsala län. Priset delades ut av Olle Jonsson på Almi Företagspartner.

Almi Företagspartner delade traditionsenligt ut pris till årets innovatörer i samband med UIC-dagen i går den 21 augusti. Båda SKAPA-stipendierna för innovatörer i Uppsala län delades i år ut till UIC-entreprenörer. Priset Årets Unga Innovatör delades ut till Niklas Salomonsson som utvecklat en ny teknik för lättviktsrobotik. Priset Årets Innovatör delades ut till VBN Components som har utvecklat ett nötningsbeständigt material byggt direkt från metallpulver samt en tillverkningsmetodik för användning i så kallade additiva tillverkningsmaskiner.

De årliga regionala innovationsprisen delades ut av Almi Företagspartner Uppsala till de som gjort de mest förtjänstfulla insatserna i länet när det gäller nyskapande och kreativitet som kan leda till kommersiella möjligheter i näringslivet eller offentliga organisationer. Förutom priset Årets Innovatör utdelades också priset Årets Unga Innovatör.

Årets Unga Innovatör i Uppsala län, som också innebär att vara Uppsala läns kandidat till årets SKAPA-stipendium för Framtidens Innovatör, är Niklas Salomonsson.
Niklas Salomonsson har utvecklat en ny banbrytande teknologi för lättviktsrobotik med vilken industrirobotar skulle kunna få en betydligt större marknad genom lägre priser, minskad resursanvändning och mindre energiåtgång. Niklas Salomonsson har fått affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre och har deltagit i programmet UIC Business Start.

Årets Innovatör i Uppsala län, som också innebär att vara Uppsala läns kandidat till årets SKAPA Utvecklingsstipendium, är Ulrik Beste, Peter Vikner och Martin Nilsson, VBN Components.
Ulrik Beste, Peter Vikner och Martin Nilsson har utvecklat en miljövänlig och resursbesparande teknik för additiv tillverkning av extremt nötningsbeständiga material i komplexa former genom friforms framställning. Detta unika och patenterade metalliska material, Vibenite, kan få en mycket stor global marknad inom verktyg för skärande bearbetning, plastbearbetningsverktyg, kompressorskruvar, pumpar och ventiler. VBN Components får avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centre i programmet UIC Business Accelerator.

 

 

För mer information kontakta:

Olle Jonsson
Almi Företagspartner Uppsala AB
Tel: 018-18 52 05

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Almi Företagspartner Uppsala AB, Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se