Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Slovakiens utrikesminister besökte UIC

Slovakiens utrikesminister besökte Uppsala Innovation Centre. Från vänster Slovakiens ambassadör Jaroslav Auxt, Ulrik Beste på UIC-bolaget VBN Components, Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajčák, Lars Olde på UIC samt Slovakiens vice ambassadör Dana Hulková.

Slovakiens utrikesminister besökte Uppsala Innovation Centre. Från vänster Slovakiens ambassadör Jaroslav Auxt, Ulrik Beste på UIC-bolaget VBN Components, Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajčák, Lars Olde på UIC samt Slovakiens vice ambassadör Dana Hulková.

Den 10 september besökte Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajčák företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC). Syftet med utrikesministerns besök var att ta del av UICs framgångsrika arbete med att utveckla livskraftiga tillväxtbolag. Vid besöket deltog även Slovakiens ambassadör Jaroslav Auxt och en delegation med tjänstemän från landets utrikesdepartement.

Slovakiens utrikesminister, tillika vice premiärminister, Miroslav Lajčák besökte tillsammans med en delegation från landets utrikesdepartement Uppsala Innovation Centre för att ta del av hur UIC arbetar med att stödja entreprenörer och företagare så att fler livskraftiga tillväxtföretag utvecklas.

Uppsala Innovation Centre hade dessutom bjudit in Ulrik Beste, vd på VBN Components, som idag ingår i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Accelerator. Ulrik presenterade bolagets moderna och framgångsrika tillverkning av mycket hårda och slitstarka stålkomponenter som byggs direkt från metallpulver, så kallad friformning eller additiv tillverkning. Utrikesminister Miroslav Lajčák visade stort intresse för den nya tekniken som han benämnde ”the technology for the future”.

Utrikesministern uttryckte sitt stora intresse för den framgångsrika UIC-modellen och såg anledning att låta aktörer från landets innovationssystem besöka UIC för att se hur modellen kan appliceras i Slovakien.

– Vi är mycket glada över att Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajčák besökte UIC tillsammans med ambassadören och den övriga delegationen. Intresset för UIC och vårt arbetssätt var stort och utrikesministern var nyfiken på möjligheten att tillämpa den även i Slovakien. Att vi dessutom fick tillfälle att presentera UIC-bolaget VBN Components var positivt. Slovakien är en tung industrination och vi hoppas att mötet kan generera intressanta kontakter för VBN framöver, säger Lars Olde på Uppsala Innovation Centre som presenterade verksamheten.

Slovakiens utrikesminister Miroslav Lajčák och landets delegation besökte Sverige den 9-10 september. Värd för besöket i Uppsala var landshövding Peter Egardt. Den första dagen ägnades åt ett seminarium om EU:s östliga partnerskap och därefter följde diskussioner med utrikesminister Carl Bildt om EU:s framtida utvidgning. Under den andra dagen besökte utrikesministern och delegationen bland annat Uppsala Innovation Centre och Ångströmlaboratoriet.

 

För mer information 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se