Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Episentec lanserar unika verktyg och tjänster för biokemisk forskning

Linnéa Babol, Anders Hanning och Lars Eng i Episentecs laboratorium.

Linnéa Babol, Anders Hanning och Lars Eng i Episentecs laboratorium.

Det svenska bioteknik-företaget Episentec har nyligen avslutat utvecklingen av en serie nya reagens och metoder för förbättrade analyser på optiska biosensor-instrument, som används vid läkemedelsutveckling och i biokemisk forskning. Episentec utvidgar nu sin organisation och erbjuder unika tjänster inom biosensor-analys.

Episentecs nya teknikkoncept, kallat ”Label-Enhanced SPR” (färgförstärkt SPR), är baserat på inmärkning av biologiska substanser med specialutvecklade färgämnen följt av monitorering av biokemiska reaktioner på SPR-baserade biosensorinstrument (Surface Plasmon Resonance, ytplasmonresonans). Sådana instrument, och speciellt BiacoreTM-instrument från den svenska grenen av GE Healthcare, används i stor omfattning vid utveckling och testning av nya läkemedel.

Utöver sitt nuvarande sortiment av färgreagens och mjukvarumetoder, kan Episentec nu också exklusivt erbjuda metodutvecklingstjänster inom området Label-Enhanced SPR.

Anders Hanning, VD på Episentec, kommenterar:

– Vi har redan noterat ett stort intresse för våra produkter från potentiella kunder, speciellt på läkemedelssidan. Vi kan nu erbjuda kunderna ännu bättre service genom att komplettera vårt produktutbud med teknisk support och utvecklingstjänster på vårt eget Biacore-instrument.
I samband med utökningen av kunderbjudandet har Episentec rekryterat Linnéa Babol som ny Marknads- och försäljningschef. Linnéa har en agronomie doktorsgrad från Sveriges Lantbruksuniversitet med en avhandling rörande användning av SPR-biosensorer i livsmedelsvetenskap, och kommer närmast från en tjänst som applikationsspecialist vid GE Healthcare/Biacore.

Linnéa Babol fyller i:

– Under de många år jag haft kontakt med Biacore-användare har jag ofta noterat att det finns ett behov av att optimera känslighet och träffsäkerhet i mätningarna. Episentecs teknik uppfyller detta behov, så jag ser verkligen fram emot att få hjälpa våra kunder runtom i Europa att förbättra sina metoder.

 

Episentec får stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Prep.


Om Episentec

Episentec är ett svenskt bioteknikföretag grundat 2010 av forskare med omfattande erfarenhet av utveckling och tillämpningar av biosensorer. Med teknikkonceptet Label-Enhanced SPR förbättras optiska biosensorinstruments prestanda avsevärt samtidigt som tillämpnings-områdena inom biokemi och läkemedelsutveckling utökas. Företaget marknadsför EpisentecTM färgreagens och EpiGrammerTM mjukvara för datautvärdering, samt utför tjänster inom färgmärkning av molekyler (dye labelling) och metodutveckling för SPR biosensorer. Mer info: www.episentec.com

Mer information
Vänligen kontakta: Anders Hanning, VD, Episentec AB
Telefon +46 70 225 99 96
E-mail: anders.hanning@episentec.com