Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Två UIC-bolag på prispallarna när Sveriges största uppfinnarpriser delades ut

Vinnare av årets SKAPA-stipendier. Från vänster Martin Nilsson och Ulrik Beste på VBN Components samt Niklas Salomonsson.

Vinnare av årets SKAPA-stipendier. Från vänster Martin Nilsson och Ulrik Beste på VBN Components samt Niklas Salomonsson.

UIC-bolagen var de stora vinnarna på årets Innovationsgala i Stockholms konserthus den 3 oktober då båda förstapriserna gick till UIC-bolag. Ulrik Beste från VBN Components fick ta emot Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium, på 500 000 kronor från prisutdelaren Håkan Lans. Stiftelsen SKAPA delade också ut ”SKAPA Framtidens Innovatör” där första pris gick till Niklas Salomonsson.

Årets vinnare av Sveriges största uppfinnarpris, SKAPA Utvecklingsstipendium, är innovatören Ulrik Beste från VBN Components som utvecklat ett material som lämpar sig för friformning i 3D skrivare av komplicerade detaljer med stor nötningsbeständighet. Det Uppsalabaserade bolaget har genomfört UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab och får nu avancerat affärsutvecklingsstöd genom UIC Business Accelerator.

– Det är en stor ära och glädje att få ta emot det här priset. Vi hoppas kunna få ett litet okänt bolag mindre okänt och priset innebär möjligheter att kunna nå ut. Det var också väldigt värdefullt för oss att få ta emot priset av vår förebild Håkan Lans, säger Ulrik Beste, vd på VBN Components.

Stiftelsen SKAPA delade också ut ett innovationspris till personer födda 1983-1994, SKAPA Framtidens Innovatör. Första pris, ett stipendium på 75 000 kronor, delades ut till Uppsalabon Niklas Salomonsson för hans sensorsystem för kolfiberrobot som möjliggör 3D-positionering i realtid som kompenserar för flexning i robotarmarna. Niklas har tidigare genomfört affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Start och deltar nu i UIC Business Lab.

– Jag är glad och ärad att få ta emot detta prestigefulla pris. Det är en fin belöning för alla obetalda arbetstimmar nedlagda i teknisk utveckling. Under hösten kommer jag att fortsätta arbeta med den nya robotiken för att våra små till stora fabriker ska kunna öka sin produktivitet och konkurrenskraft säger Niklas Salomonsson.

Syftet med utmärkelsen ”SKAPA Framtidens Innovatör” är att inspirera och ge stöd åt unga innovatörer. Utmärkelsen är en satsning av VINNOVA.


Juryns motiveringar

VBN Components, Uppsala län. SKAPA Utvecklingsstipendium på 500 000 kr:
”Genom friformningsteknik har ett paradigmskifte skett för komponenttillverkning. Ulrik Beste, Peter Vikner och Martin Nilsson har utvecklat ett material som genom friformningsteknik gör det möjligt att framställa nötningsbeständiga komplext formade verktyg. Tekniken att bygga verktyg direkt från metallpulver ger minimalt antal processteg, lågt materialsvinn och stora möjligheter att forma komplicerade verktyg. Tekniken bedöms ha stor marknadspotential inom bl.a tillverkning av verktyg för skärande bearbetning.”

Niklas Salomonsson, Uppsala län. SKAPA Framtidens Innovatör på 75 000 kr:
”Genom hans teknik kan nu lättviktsrobotar tillverkas i kolfiber. Dessa robotar arbetar med lika hög precision som robotar av metall. Genom en avläsning av en i robotarmen inskickad ljusstråle kan en flexning av robotarmen beräknas och kompenseras.”

 

 

För mer information:

Ulrik Beste, vd
VBN Components AB
Tel: 070-235 8626
E-post: ulrik.beste@vbncomponents.com
www.vbncomponents.com

Niklas Salomonsson
Tel: 070-584 5358
E-post: salomonsson.niklas@gmail.com

Bo Hallgren, projektledare för SKAPA
Tel: 070-665 04 83
E-post: bo.hallgren@telia.com

Mats Olsson, ordförande i SKAPA
Tel: 0739-81 50 67
E-post: mats.olsson@infrafone.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Stiftelsen SKAPA 
SKAPA är en stiftelse som bildades till minne av Alfred Nobel 1985 och delade ut sitt första pris 1986. Bakom stiftelsen står Stockholmsmässan och Svenska Uppfinnareföreningen med stöd av Almi Företagspartner AB, VINNOVA, Stiftelsen Agne Johanssons Minnesfond och SEB. www.stiftelsenskapa.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se