Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

UIC-bolaget RM Medic-Tech utsett till Årets nybyggare i Uppsala län

Prismottagaren Azita Monazzam tillsammans med landshövding Peter Egardt

Prismottagaren Azita Monazzam tillsammans med landshövding Peter Egardt

I går tilldelades Pasha Razifar och Azita Monazzam på UIC-bolaget RM Medic-Tech priset Årets nybyggare i Uppsala län som instiftats av Kung Carl XVI Gustaf. Priset delades ut av landshövding Peter Egardt på Uppsala slott och vinnarna går nu vidare till en nationell slutfinal.

Medicinteknikföretaget RM Medic-Tech bildades 2011 och erbjuder ett brett utbud av tjänster, inklusive produktlösningar och utbildning inom medicinsk teknik med fokus på Positron Emission Tomography, PET. Det Uppsalabaserade företaget har en stor internationell marknad och har i dag även kontor i Schweiz, England och Ukraina. RM Medic-Tech har fått stöd i sin affärsutveckling genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Start och UIC Business Lab.

– Vi är mycket hedrade över att få priset Årets nybyggare i Uppsala län. Vi har på kort tid byggt upp företaget och har i dag kunder över hela världen. Det gav också ett bra tillfälle att tacka Uppsala Innovation Centre för allt stöd och all support under vår resa till framgång, säger Azita Monazzam på RM Medic-Tech som tog emot priset.

Priset Årets nybyggare delas ut till företagare som genom hårt och målmedvetet arbete under en kort period i Sverige nått framgång i sitt företagande. Priset instiftades 1999 av Stiftelsen IFS. Almi Företagspartner Uppsala AB och SEB är lokala samarbetspartners. Syftet med priset är att lyfta fram goda exempel och förebilder.

Priset Årets pionjär delades ut till Inderpal Singh på Knivstaföretaget Premier Rider AB.
Vinnarna går vidare till en riksfinal i Stockholm den 22 oktober där vinnaren får ta emot ett stipendium på 100 000 kronor från Kung Carl XVI Gustaf.


För mer information:
Pasha Razifar, vd
RM Medic-Tech AB
Tel: 076-134 3400
E-post: pasha.razifar@rm-medic-tech.com
www.rm-medic-tech.com

Azita Monazzam
Tel: 076-611 2500
E-post: azita.monazzam@rm-medic-tech.com 
www.rm-medic-tech.com

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se
Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se