Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Marknadsmedia ny affärspartner ‒ utvecklar UIC-bolagens digitala kommunikation

Magnus Hasselteg, vd Marknadsmedia

Magnus Hasselteg, vd Marknadsmedia

Den nordiska mediakoncernen Marknadsmedia är ny affärspartner till företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. Samarbetet innebär att Marknadsmedias dotterbolag MediaView, Kenzaku, MXM Com och Searchmint kommer att arbeta för att stärka tillväxtföretagens kommunikation genom marknadsföring, digitala medieköp och sökmotoroptimering.

Marknadsmedia är ett växande företag inom media- och reklambranschen. Företaget har totalt ett hundratal medarbetare i hela Skandinavien.

Nu blir Marknadsmedia en av 22 affärspartner till UIC, vilket innebär att dotterbolagen MediaView, Kenzaku, MXM Com och Searchmint kommer att stötta UIC-bolagen i deras utveckling genom seminarier, individuell rådgivning och genom direkta tjänster till bolagen.

– Marknadsföring är en viktig pusselbit för att nå sin målgrupp och positionera sig på marknaden. Att använda de digitala kanalerna på rätt sätt blir också allt viktigare. Vi är därför mycket glada att Marknadsmedia nu är en av våra affärspartner och att de kan vägleda våra UIC-bolag i deras marknadsföring och digitala kommunikation, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

– Vår främsta målgrupp är små och medelstora företag och därför känns det väldigt kul att kunna gå in som partner till UIC, som är en av landets mest framgångsrika företagsinkubatorer. Då den digitala marknaden i dag är väldigt komplex krävs specialistkunskap inom nästan alla områden för att nå ut med sitt budskap. Där hoppas vi kunna tillföra UIC-bolagen en hel del hjälp för att nå sina respektive marknader, säger Magnus Hasselteg, vd på Marknadsmedia.


MediaView Sverige AB
MediaView är en mediebyrå som startades 2007 och har i dag cirka 40 anställda. Företaget är i dag Sveriges största digitala byrå och förvaltar medieköp på ett par hundra miljoner kronor för närmare 1 000 kunder. MediaView hjälper företag och organisationer att planera och effektivisera sina placeringar i sökmedia och digitala medier. Företagets tjänster innefattar analys av behov och målsättning, planering och upphandling, kvalitetssäkring och analys av medieinvesteringar med ett tydligt fokus på resultat. MediaView är Uppsalabaserat och har även kontor i Göteborg. www.mediaview.se

Kenzaku AB
Kenzaku grundades i maj 2011 och har på kort tid vuxit till att i dag vara Skandinaviens största SEM-byrå (sökmotorannonsering) och Googles största kund i Sverige mätt till antalet kunder. Kenzaku hjälper företag inom samtliga segment och branscher och hanterar, optimerar och effektiviserar kampanjer på marknader som Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Frankrike och USA. Kenzaku sysselsätter i dag cirka 15 medarbetare. www.kenzaku.se

MXM Com AB
MXM Com är en kommunikationsbyrå som erbjuder tjänster inom strategi, varumärke, webb och reklam inom rörlig bild och print. MXM hjälper sina kunder att sätta upp strategier, uppnå sina målsättningar såväl genom omfattande kampanjer eller enstaka marknadsföringsinsatser. MXM Com har i dag ett tiotal anställda. www.mxmcom.se

Searchmint AB
Searchmint är en SEO-byrå som specialiserat sig på hållbar sökmotoroptimering (Search Enginge Optimization). Företaget har kundens målgrupp i fokus och vad som får den att köpa kundens erbjudande. Searchmint skräddarsyr all sökmotoroptimering utifrån kundens unika förutsättningar. www.searchmint.se
Uppsala Innovation Centres affärspartner är: Advokatfirman Lindahl, Ahlford Advokatbyrå, Almi Företagspartner Uppsala, Brann, DUO Revision, Etteplan, Groth & Co., Klövern, Länsförsäkringar Uppsala, Marknadsmedia, Matador kommunikation, Nordea Bank, Prevas, PwC, Regionförbundet Uppsala län, SKB i samarbete med Östhammars kommun, STUNS, Swedbank, Södertälje kommun, Uppsala BIO, Uppsala kommun, Vasakronan.

 

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Magnus Hasselteg, vd
Marknadsmedia
Tel: 073-699 11 11
E-post: magnus.hasselteg@marknadsmedia.se

Arash Gilan, vd
Mediaview
Tel: 0736-99 11 15
E-post: arash.gilan@mediaview.se

Richard Swenman, Key Account Manager
Kenzaku
Tel: 0763-92 71 71
E-post: richard.swenman@kenzaku.se

Niclas Staberg, produktionsledare
MXM Com
Tel: 0736-99 11 16
E-post: niclas.staberg@mxmcom.se

Magnus Lundin, vd
SearchMint
Tel: 070-465 48 63
E-post: magnus@searchmint.se


Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se