Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

30 miljoner extra till företagsinkubatorer

Idag presenterar näringsminister Annie Lööf en ny satsning på de svenska inkubatorerna. 2014 förstärks verksamheten med ytterligare 30 miljoner kronor utöver Vinnovas grundanslag på 50 miljoner kronor.

– Inkubatorerna utgör ett viktigt verktyg för att skapa en kreativ och dynamisk företagsmiljö. De erbjuder bland annat stöd och rådgivning för kunskapsintensiva och snabbväxande företag i tidiga faser att utveckla affärsidéer och komma ut på internationella marknader. Möjligheten att verka inom en inkubator ökar ofta företagets attraktionskraft för både investeringar och för kundbeställningar, säger Annie Lööf.

Satsningen är en del i den nationella innovationsstrategin som innefattar en offensiv agenda för att stärka utvecklingsförmågan och innovationskraften i hela det svenska samhället. Tidigare satsningar innefattar resursförstärkningar till bland annat industriforskningsinstituten, innovationscheckar och coacher, test och demonstrationsanläggningar och innovationskontor på universitet.

För mer information kontakta:

Jonas Pettersson
Pressekreterare hos Annie Lööf
08-405 10 00
072-532 72 62