Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

ScandiDos får 1,6 mkr från VINNOVA

Uppsala Innovation Centres alumnbolag ScandiDos får 1,6 miljoner kronor från VINNOVA för att tillsammans med Acreo utveckla röntgendetektorer för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi. ScandiDos driver ett av 11 projekt som nu får finansiering från VINNOVA i arbetet med att utveckla banbrytande kunskaper som kan leda till innovativa lösningar inom framtidens informations- och kommunikationsteknik.

ScandiDos får 1,6 miljoner kronor från VINNOVA för arbetet med att utveckla röntgendetektorer med isotrop respons för förbättrad kvalitetskontroll av strålterapi. Bolaget utvecklar i ett gemensamt projekt med Acreo en ny robust och stabil tillverkningsprocess i kisel, utvärderar detektorer i röntgenstrålning med hög statistisk säkerhet och utvecklar kapslings-, förbindnings- och byggsättsteknik anpassad till de nya detektorerna.

ScandiDos får finansiering genom VINNOVA:s program Innovativ IKT. Syftet med programmet är att främja skapandet av nya banbrytande kunskaper som ger innovativa lösningar inom informations- och kommunikationsteknik. Lösningarna ska ha möjlighet att kommersialiseras eller ingå i kommersialiserbar användning 3-5 år från projektstart.

– Projekten har stora möjligheter att leda till nya lösningar med tillämpningar inom flera områden, som kan bidra till att skapa tillväxt och nya jobb. Informations- och kommunikationsteknik är en växande sektor med stor potential för framtiden, säger Nabiel Elshiewy, handläggare på VINNOVA.

Totalt får 11 projekt finansiering med sammanlagt 40 miljoner kronor. Inom varje projekt ingår minst en industriell partner med ett tydligt kommersiellt intresse och minst en partner från universitet, högskola eller forskningsinstitut.

 

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Görgen Nilsson, vd
ScandiDos
E-post: gorgen.nilsson@scandidos.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se