Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Tre UIC-entreprenörer finalister i IVA:s Mentor4Research

UIC-entreprenörerna Moa Fransson och Anne-Li Lind, båda forskare vid Uppsala universitet, samt Jens Frauenfeld, forskare på Karolinska Institutet, är tre av de totalt åtta finalister som tävlar om ett stipendium om 100 000 kronor vid avslutningen av årets upplaga av IVA:s program Mentor4Research den 14 november. De har valts ut i konkurrens med programmets knappt 60 deltagande forskare från hela landet, varav 15 forskare från Uppsala universitet och SLU.

Moa Fransson forskar kring genteknik och differentiering av stamceller och har under året genomfört Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Start. Anne-Li Lind forskar om biomarkörer för patofysiologin bakom kronisk smärta för diagnostiskt och terapeutisk användning, och genomför i dag UIC Business Start. Jens Frauenfeld forskar på Karolinska Institutet kring nanopartiklar för dosering av läkemedel. Jens har tidigare genomfört UIC Business Lab och ingår i dag i UIC Business Prep.

De tre finalisterna har under året deltagit som adepter i IVA:s program Mentor4Research och har nu gått till final. Mentor4Research är ett program som syftar till att öka intresset bland forskare att kommersialisera forskningsresultat och ge dem insikter om hur det kan göras. De forskare som bedöms ha utvecklats mest i det avseendet under programmets gång går till final. På programmets avslutningskonferens 14 november kommer Moa Fransson, Anne-Li Lind och Jens Frauenfeld att, tillsammans med de fem övriga finalisterna, få presentera sina erfarenheter. Den forskare som bedöms ha utvecklats mest under året med avseende på intresse, engagemang, nätverk och kunskap om kommersialiseringsprocessen utses till vinnare och tilldelas ett personligt stipendium om 100 000 kronor.

Moa Fransson och Anne-Li Lind är involverade i kommersialiseringsprojekt från forskning med stöd från även UU Innovation.

Mentor4Research (M4R) är ett program som vänder sig till kvalificerade forskare inom alla discipliner vid Sveriges lärosäten och forskningsinstitut. Syftet är att öka forskares intresse, engagemang och kunskap för att kommersialisera sina forskningsresultat. Programmet startade 2006 och drivs inom Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) och finansieras av VINNOVA.
För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre (UIC)
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se