Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Guld till Moa Fransson i IVA:s Mentor4Research

Bild från vänster: Malin Graffner Nordberg (Moa Franssons mentor), Moa Fransson, Anders Nordström (UIC, programledare M4R för Uppsalaregionen), Anne-Li Lind och Lena Söderström (Anne-Li Linds mentor).

Bild från vänster: Malin Graffner Nordberg (Moa Franssons mentor), Moa Fransson, Anders Nordström (UIC, programledare M4R för Uppsalaregionen), Anne-Li Lind och Lena Söderström (Anne-Li Linds mentor).

UIC-entreprenören Moa Fransson, forskare vid Uppsala universitet, vann årets stipendium på 100 000 kronor när den åttonde omgången av Mentor4Research avslutades i går. Dessutom vann Anne-Li Lind publikens pris för bästa presentation.

I årets upplaga av IVA:s och VINNOVA:s mentorprogram deltog 54 forskare från olika lärosäten. Syftet med programmet, som nu genomförts för åttonde året, är att ge forskare erfarenhet och kunskap om kommersialisering.

Av de 54 forskarna fick åtta delta i en final. I denna fick de kort, inför publik och en jury, beskriva sin forskning men framför allt vad de lärt sig under året tillsammans med sin mentor. Den som, enkelt uttryckt, lärt sig mest om villkoren för kommersialisering av forskning vinner programmets stipendium.

Juryn motiverar sitt val så här:

Moa Fransson, Uppsala universitet, har visat en dramatik utvecklingskurva. Från att ha varit en traditionell forskare i mängden har hon blivit en förebild för hur man kan kommersialisera forskningsresultat.

Moa har hittat en realistisk och insiktsfull roll för hur hon kan hjälpa andra att göra samma resa. Hon förstår vikten av att samverka och att samarbeta. Hon har också blivit en katalysator bland sina forskarkollegor.

Moa Fransson forskar kring genteknik och differentiering av stamceller och har under året genomfört Uppsala Innovation Centres affärsutvecklingsprogram UIC Business Start. Anne-Li Lind vann publikens pris för bästa presentation. Anne-Li forskar om biomarkörer för patofysiologin bakom kronisk smärta för diagnostiskt och terapeutisk användning, och genomför i dag UIC Business Start. De är båda involverade i kommersialiseringsprojekt från forskning med stöd från UU Innovation.

En av finalisterna var också Jens Frauenfeld som forskar på Karolinska Institutet kring nanopartiklar för dosering av läkemedel. Jens har tidigare genomfört UIC Business Lab och ingår i dag i UIC Business Prep.

 
För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se