Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Cykelapp och idé om smartare kollektivtrafik vann tävlingen Idé Uppsala

Vinnaren av tävlingen Idé Uppsalas applikationskategori är Babak Toghiani-Rizi (mitten) med kollegan Mathieu Fuchs (vänster). Anders Tärnström (höger) vann Idé Uppsalas idékategori. Tävlingen är ett samarbete mellan Telia, Uppsala Innovation Centre och Uppsala kommun. Foto: Uppsala kommun

Vinnaren av tävlingen Idé Uppsalas applikationskategori är Babak Toghiani-Rizi (mitten) med kollegan Mathieu Fuchs (vänster). Anders Tärnström (höger) vann Idé Uppsalas idékategori. Tävlingen är ett samarbete mellan Telia, Uppsala Innovation Centre och Uppsala kommun. Foto: Uppsala kommun

I går presenterades vinnarna i tävlingen Idé Uppsala som är ett samarbete mellan Telia, Uppsala kommun och företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre. Babak Toghiani-Rizi vann applikationspriset för sin app Cykelkompis som visar var Uppsalabon exempelvis kan hitta cykelparkeringar. Anders Tärnström vann idépriset för sin idé att i realtid visa kollektivtrafikens flöden på en karta i mobilen.

Det bör vara enklare att använda cykeln i Uppsala. Detta tog Babak Toghiani-Rizi fasta på när han utvecklade appen Cykelkompis som i går vann första pris inom tävlingen Idé Uppsalas applikationskategori. Cykelkompis är en enkel app som på ett tydligt sätt visar var det finns tillgängliga cykelparkeringar, cykelpumpstationer och cykelverkstäder. Applikationen går lätt att komplettera med ytterligare information som Uppsalas cyklister har nytta av.

Priset i applikationstävlingen är 30 000 kronor, affärsutvecklingsstöd från Telia och genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile samt en resa till de nordiska länderna och Litauen tillsammans med Telia.

Motivering till vinnaren av applikationstävlingen, Babak Toghiani-Rizi:
Applikationen är ett lysande exempel på en väldigt enkel och snygg lösning på ett för Uppsala angeläget problem. Appen kommer på ett lättillgängligt sätt bidra till att Uppsala blir en än mer utpräglad cykelstad, vilket naturligtvis främjar stadens hållbarhetsutveckling.

Anders Tärnström vann första pris i Idé Uppsalas idékategori för sitt förslag som ger resenärer korrekt information om det är förseningar i kollektivtrafiken. Idén är att i realtid visa kollektivtrafikens flöden på en karta i mobilen så att resenären får bättre möjlighet att planera sitt resande.

Priset i idétävlingen är 10 000 kronor och affärsutvecklingsstöd från Telia samt genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Agile.

Motivering till vinnaren av idétävlingen, Anders Tärnström:
Med denna idé utnyttjas befintlig teknisk infrastruktur på ett innovativt sätt vilket bidrar till en hållbar stadsutveckling. Med lösningen kan medborgarna lättare planera sitt resande vilket minskar stressen över att kollektivtrafiken inte alltid går enligt tidplan.

Juryn bestod av Loth Hammar, kanslichef för regeringens Digitaliseringskommission, Torbjörn Chami, chef för Business Services på Telia samt Joachim Danielsson, stadsdirektör för Uppsala kommun. Priset delades ut i samband med en ICT-pub på Norrlands nation som anordnats av Uppsala kommun och CONNECT Uppsala.

Tävlingen Idé Uppsala är ett samarbete mellan Telia, Uppsala Innovation Centre och Uppsala kommun.

Film – presentation av alla nominerade i Idé Uppsalas applikationstävling.

Film – presentation av alla nominerade i Idé Uppsalas idétävling.

För mer information: 
Babak Toghiani-Rizi
Tel: 0737-28 27 17
E-post: babak.toghiani@gmail.com

Anders Tärnström
Tel: 018-53 92 02
E-post: anders@exos.se

Lars Dahlbom, business development advisor IT
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-529 40 21
E-post: lars.dahlbom@uic.se

Johan Rosén, näringslivsstrateg
Uppsala kommun, kommunledningskontoret
Tel: 018-727 88 07
E-post: johan.rosen@uppsala.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se