Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Ny SP-testad teknik från Airwatergreen halverar energin för avfuktning i svala miljöer

Airwatergreen

Uppsalaföretaget Airwatergreen lanserar nu en ny avfuktningsprodukt, AWD450, som halverar energiinsatsen vid avfuktning i svala miljöer. Produkten baseras på tekniken varmkondensering och har nyligen testats av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som visade att energimängden minskades med 50 procent jämfört med en motsvarande ledande produkt på marknaden.

För 60 år sedan förändrade svensk teknik fukthanteringsmarknaden i grunden när Munters möjliggjorde avfuktning av kalla miljöer. Nu gör ett svenskt företag det igen genom att halvera energiinsatsen med ett lika effektfullt resultat.

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut genomförde i november en studie i energieffektivitet där Airwatergreens varmkondenseringsteknologi jämfördes med den konkurrerande och idag marknadsledande sorptionsteknologin. Resultatet visade att Airwatergreens nya varmkondenseringsteknologi använder ungefär hälften så mycket energi för att kondensera en given mängd fukt från luften. Dessutom ökar skillnaden med sjunkande temperatur.

Teknikerna jämfördes med hjälp av ledande produkter inom respektive teknologi, Airwatergreens nya avfuktningsprodukt AWD450 (varmkondensering) samt ett marknadsledande företags senaste sorptionsprodukt vilken utrustats med ett luftkylt kondensorblock.

– SP:s test av vår nya avfuktningsprodukt AWD450 är ett kvitto på att företag och fastighetsförvaltare verkligen kan halvera sin energianvändning vid fukthantering i svala miljöer. För större lokaler eller utrymmen kan det handla om tiotusentals sparade kronor per år. Tekniken möjliggör dessutom fukthantering av utrymmen som tidigare inte kunnat hanteras effektivt som exempelvis fuktskadade skolor och husgrunder, säger Jonas Wamstad, vd och grundare av Airwatergreen.

Varmkondensering förväntas bli en ny standard inom fukthantering i tempererade klimat tack vare sin energieffektivitet och förmåga att kondensera fukt i alla temperaturer. Metoden öppnar upp en rad nya applikationer vid låg lufttemperatur där det tidigare har varit svårt att kondensera fukt effektivt, exempelvis ouppvärmda krypgrunder, underjordiska miljöer eller vinterstängda kyrkor och kulturbyggnader.

SP:s test i korthet
SP uppmätte energianvändningen för sorptionsprodukten till 4,5, 4,0 respektive 3,35 kWh per kilo fukt som kondenserades vid 0 °C, 5 °C respektive 15 °C och en relativ fuktighet på 50 procent. Att jämföra med AWD450 som endast förbrukade 2,2, 2,0 respektive 2,0 kWh per kilo fukt som kondenserades vid samma temperaturer och relativ fuktighet. För testresultat och fullständig rapport kontakta Jonas Wamstad.

Båda produkterna kommer från respektive företags allra senaste produktserie, och båda enheterna tillverkades år 2013. Studien utfördes i en miljö med en relativ fuktighet på 50 procent vid temperaturerna 0 °C, 5 °C samt 15 °C. Mögel börjar växa vid en relativ fuktighet på 60 procent och rost ofta vid ännu lägre fuktighet. För att undvika mögel- och rostbildning i lokaler med fuktlast rekommenderas därför 50 procent som en lämplig relativ fuktnivå i luften.

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår idag i UIC Alumni.

För mer information
Jonas Wamstad, vd Airwatergreen
Tel: 0708-671 138
E-post: jonas@airwatergreen.com

Om Airwatergreen
Airwatergreen är en pionjär inom fukthanteringsteknologi. Bolaget grundades år 2009 i Uppsala och är idag verksamt inom fukthantering. Airwatergreens produkter baseras på varmkondenseringsteknologi där värme istället för kyla används för att omvandla fukt till flytande vatten. Förmågan att använda värme, som ju är billigare än elektricitet, gör metoden betydligt billigare än andra alternativ. Varmkondenseringens tvåfasprocess gör den temperaturokänslig och kan därför fungera lika effektivt i alla temperaturer, till och med i minusgrader. Airwatergreens mål är att etablera varmkondensering som en ny global standard för fukthantering i alla miljöer. airwatergreen.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se