Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Gradientech och ngenic får 1 mkr vardera från VINNOVA

De tidigare UIC-bolagen Gradientech och ngenic stärker nu kassan med 1 miljon kronor genom finansiering från VINNOVA.

VINNOVA vill genom utlysningen ”Stöd för unga innovativa tillväxtföretag” bidra till att unga tillväxtföretag kan genomföra tidiga mer riskfyllda projekt och därmed uppvisa resultat som möjliggör fortsatt finansiering från kunder, partner, andra offentliga aktörer eller riskkapital. Produkten, tjänsten eller processen som företaget utvecklar ska vara nyskapande eller väsentligt bättre jämfört med det nyaste som används inom denna typ av industri eller bransch.

Gradientech AB, Uppsala län, får 1 miljon kronor för utveckling av nytt högkapacitetssystem för avancerade cellresponsanalyser, BioXaminator.

ngenic AB, Uppsala län, får 1 miljon kronor för utveckling av intelligent energitjänst för uppvärmning av hus.

Se VINNOVAs pressmeddelande här

Gradientech har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Start och UIC Business Lab. Ngenic har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab.

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se