Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Lyckat projekt för privatinvesteringar drivs vidare

För två år sedan startade CONNECT Uppsala projektet Kompetens & Kapital tillsammans med Uppsala Innovation Centre. Målet var att utveckla en modell för att underlätta privatinvesteringar i regionens tillväxtbolag och projektet har riktat sig till entreprenörer som söker riskkapital, privatinvesterare och potentiella investerare. Projektet har lyckats väl och kommer nu fortsätta drivas vidare inom verksamheten.

En central del i projektet har varit att bygga upp ett väl fungerande investerarnätverk, något som har lyckats väl. När projektet startade fanns enbart ett tiotal investerare och nu har nätverket 47 medlemmar, varav tio är kvinnor. Många har visat intresse för investerarnätverket och antagligen kommer en fortsatt tillströmning av medlemmar även under nästa år.

– Som vi ser det har vi de goda resultaten tack vare att vi har utvecklat en professionell modell för matchning mellan bolag och investerare. Det tillsammans med hög kvalitet i alla led vid val av bolag, professionella investeringsforum och strukturerade uppföljningar har attraherat nya intressanta bolag och bra investerare till nätverket, säger Göte Fredriksson, projektledare för Kompetens & Kapital.

Under projektperioden har cirka 40 bolag presenterat sig för investerare. Av dessa har vart tredje bolag fått finansiering via investerarnätverket och tillsammans med andra investerare/finansiärer har totalt 55 % av bolagen fått finansiering, vilket ses som ett fantastiskt resultat. Siffrorna baseras på de bolag som deltog 2012 då det är det enda hela året som kan redovisas så här långt. För 2013 verkar tendensen dock vara densamma.

I projektet har det även satsats på kompetensutveckling för både entreprenörer och investerare, detta tillsammans med projektets partner. Genom att båda grupperna har blivit mer kunniga inom området investering har det utvecklats än mer professionella affärer inom nätverket.

Projektet Kompetens & Kapital har drivits av UIC och CONNECT Uppsala med stöd av Tillväxtverket, Nordea, Grant Thornton, Ernst & Young, PwC, Advokatfirman Lindahl, Ahlford Advokatbyrå och Hamilton Advokatbyrå.

För mer information
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se