Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Resorbable Devices får 550 000 kronor från VINNOVA

UICs alumnbolag Resorbable Devices, tidigare Vetok, får 550 000 kronor genom VINNOVAs program Verifiering för tillväxt. Anslaget är på totalt 2 miljoner kronor och löper över två år där 550 000 kronor beviljas för första halvåret.

Det Uppsalabaserade bolaget Resorbable Devices utvecklar bioresorberbara implantat som möjliggör enklare, säkrare och snabbare kirurgi. Bolaget får nu finansiering från VINNOVA för att genomföra en teknisk verifiering vid uppskalning av produkten från tillverkning i labbmiljö för fortsatta kliniska tester.

Syftet med VINNOVAs program Verifiering för tillväxt är att kommersiellt och tekniskt verifiera och validera affärskoncept, och fastställa den lämpligaste strategin för kommersialisering. På detta sätt ges idébäraren, finansiärer och industriella aktörer en möjlighet att tydligare bedöma potentialen och riskerna.

Företaget har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab och UIC Business Accelerator och ingår nu i UIC Alumni.

För mer information:
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Odd Höglund, vd
Resorbable Devices
Tel: 070-329 89 50
E-post: odd.hoglund@slu.se 
www.LigaTie.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se