Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Airwatergreen får ny finansiering från VINNOVA

Airwatergreen

Airwatergreen får 384 000 kronor från statliga VINNOVA för att fortsätta utveckla framtidens fukthantering. Detta tillkännagavs igår när VINNOVA presenterade vilka företag och projekt som klarade VINNOVAs gallring i programmet Forska&Väx.

– VINNOVAs stöd innebär ytterligare ett kvitto på att de gillar vad de ser och att man vill att vi fortsätter utveckla tekniken Varmkondensering som har vänt upp och ned på fukthanteringsmarknaden. För oss är det oerhört kul och uppmuntrande, säger Jonas Wamstad, vd på Airwatergreen.

VINNOVAs stöd ska användas för att vidareutveckla Airwatergreens teknik Varmkondensering, som idag är dubbelt så energieffektiv som närmaste konkurrerande teknik, traditionell sorptionsavfuktning.

– Mycket tyder på att tekniken Varmkondensering fortfarande har en enorm förbättringspotential och att det finns en möjlighet att kapa ytterligare energikostnader. Idag är vi bäst med 2,0 kWh per kilo fukt jämfört med närmsta konkurrents 3,7 kWh i 10°C/50%. Vi tror samtidigt att tekniken Varmkondensering kan pressa ner siffran så lågt som 0,3 kWh. Efter detta projekt så vet vi, säger Jonas Wamstad.

Airwatergreen startade försäljning av AWD450, marknadens första avfuktningsprodukt som bygger på Varmkondensering i december 2013.

Se VINNOVAs pressmeddelande här

Airwatergreen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre och ingår i dag i UIC Alumni.

För mer information
Jonas Wamstad, vd
Airwatergreen
Tel: 0708-671 138
E-post: jonas@airwatergreen.com

Om Airwatergreen
Airwatergreen är en pionjär inom fukthanteringsteknologi. Bolaget grundades år 2009 i Uppsala och är idag verksamt inom fukthantering. Airwatergreens produkter baseras på varmkondenseringsteknologi där värme istället för kyla används för att omvandla fukt till flytande vatten. Förmågan att använda värme, som ju är billigare än elektricitet, gör metoden betydligt billigare än andra alternativ. Varmkondenseringens tvåfasprocess gör den temperaturokänslig och kan därför fungera lika effektivt i alla temperaturer, till och med i minusgrader. Airwatergreens mål är att etablera Varmkondensering som en ny global standard för fukthantering i alla miljöer. airwatergreen.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets främsta företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se