Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Fouriertransform investerar 25 mkr i ÅAC Microtec

ÅAC Microtec

Uppsalabaserade ÅAC Microtec ska använda expansionskapitalet till att öka försäljningen av sina världsledande mikroelektroniksystem till flyg- och rymdindustrin och andra industriella kunder med mycket höga tekniska krav.

Genom sitt partnernätverk och kontor i Uppsala levererar ÅAC Microtec AB (ÅAC) högförädlade rymdindustriella system och lösningar till privata och statliga kunder och organisationer med inriktning på flyg- och rymdindustrin. ÅAC har en unik kompetens och kapacitet att utveckla och tillverka robusta, miniatyriserade multifunktionella elektroniksystem. Företaget är idag en nyckelpartner i ledande utvecklingsprojekt för att tillverka nya och mindre satelliter. Ambitionen är att, baserat på sin starka position, ytterligare stärka bolagets roll som strategisk leverantör till den växande flyg- och rymdindustrin.

Bland kunderna finns bland annat den Europeiska rymdorganisationen (ESA), National Aeronautics och Space Administration (NASA), Japan Aerospace Exploration Agency (JAXA), Rymdstyrelsen (SNSB) samt ledande industrikoncerner som använder ÅACs produkter och teknik i nya innovativa produkter och applikationer.

Företaget, som grundades 2005, hette ursprungligen Ångström Aerospace Corporation (ÅAC) och är en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala universitet, vilket var en pionjär inom forskning på mikroelektromekaniska system (MEMS).

– ÅAC Microtec är världsledande inom miniatyriserade elektroniska system och komponenter till flyg- och rymdfarkoster som verkar i de mest extrema miljöer. Bolaget har en imponerande lista med globala kunder som arbetar med utveckling inom branschen. Vår investering kommer att möjliggöra ÅACs fortsatta kommersialisering inom det krävande segmentet rymd- och flygindustri, men även till att kunna rikta sig mot nya industriella segment med sina innovationer, säger, Per Nordberg vd, Fouriertransform.

– Det här är en viktig milstolpe i företagets relativt korta historia. Vi är mycket glada att få en så respekterad och välkänd ägare som Fouriertransform. Dess långsiktighet och engagemang gör det möjligt att ta vår verksamhet till en ny utvecklingsnivå. Vi kommer att ha fortsatt fokus på produkt- och teknikutveckling, samtidigt som vi breddar vår marknadsföring och bibehåller våra höga kvalitetskrav och professionalism i våra kontakter med kunder och partners, säger Björn Åstrand, vd ÅAC Microtec.

– Vi är mycket glada att få in Fouriertransform som ägare i ÅAC Microtec. Vi ser fram emot att påskynda marknadsexpansionen genom ett bredare utbud av beprövade produkter och större marknadsnärvaro i Europa, Nordamerika och Asien, säger Johan Bäcke, Managing Partner på RP Ventures, en av huvudägarna i ÅAC.

ÅAC Microtec har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre (UIC) och ingår i dag i UIC Alumni.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Björn Åstrand, VD, ÅAC Microtec AB
+46705690451
bjorn.astrand@aacmicrotec.se

Per Aniansson, Investment Director, Fouriertransform AB
+46708660429
per.aniansson@fouriertransform.se

ÅAC Microtec AB (ÅAC) är ett svenskt företag med huvudkontor i Uppsala. Genom sitt partnernätverk och kontor i Uppsala levererar ÅAC högförädlade lösningar och system till privata och statliga organisationer med inriktning på flyg- och rymdindustrin. ÅAC har en unik kompetens och kapacitet att utveckla och tillverka robusta, miniatyriserade multifunktionella elektroniksystem (MEMS). www.aacmicrotec.com

Fouriertransform AB är ett statligt finansierat venture capital-bolag som på kommersiella grunder stöder innovativa bolag och företagare som kan bidra till att vitalisera svensk tillverkningsindustri. Bolaget har en investeringsram på 3 miljarder kronor och tillför förutom kapital även kompetens via kvalificerade medarbetare och ett nätverk av experter. www.fouriertransform.se

RP Ventures AB är ett venture capital-bolag med inriktning på företag i tidiga faser. Bolaget tillhandahåller finansiering och aktiv affärskompetens och arbetar nära forsknings- och utvecklingsavdelningar på större universitet och ledande forskningsinstitutioner i Skandinavien. www.rpventures.se

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se