Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Konsultcheckar – en del inom Främja kvinnors företagande

Inom ramen för programmet ”Främja kvinnors företagande”erbjuder Regionförbundet Uppsala län och Almi Företagspartner Uppsala AB kvinnliga företagare i Uppsala län möjligheten att utveckla sina företag genom specialistkompetens och erhålla ekonomiskt stöd för det.

Checkarna är till för små och medelstora privatägda företag som drivs helt eller delvis av kvinnor. Företaget skall vara registrerat i samt ha sitt säte i Uppsala län. Om företaget drivs som en bisyssla idag ska målsättningen vara att det inom max ett år ska vara huvudsysselsättning.

Läs mer på Almis hemsida