Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Internetworld håller koll på 123on och ngenic under 2014

Internetworld listar fem startup-bolag som är värda att hålla koll på under 2014. Två av dessa är UIC-bolagen 123on och ngenic.

Enligt Internetworld så blomstrar den svenska startup-scenen som aldrig förr. Den välrenommerade nyhetssajten för IT-nyheter listar fem startup-bolag som läsarna bör ha koll på under 2014. Två av bolagen är Uppsalaföretagen 123on och ngenic.

123on utvecklar en app som gör det möjligt att avnjuta bland annat musikvideoklipp, favoritmålet från La Liga eller egna videor vid inkommande samtal, alarm eller andra mobilfunktioner. 123on är en videoplattform som ger mobilanvändaren ett nytt sätt att använda videor, och företag får en ny kommunikationskanal till sin målgrupp. www.123on.com

ngenic har tagit fram ett internetbaserat värmestyrningssystem för villor och flerbostadshus. Utifrån sensordata, väderprognoser och annan information om husets karakteristik kan företaget styra inomhustemperaturen. www.ngenic.se

123on får i dag avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Prep. Ngenic har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab.

För mer information: 
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se