Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

jDome BikeAround utsedd till en av världens 100 främsta innovationer

jDome BikeAround

Den sydkoreanska mediekoncernen Money Today har utsett Division By Zeros virtuella cykelskärm och träningscykel jDome BikeAround till en av de 100 främsta innovationerna på världsmarknaden. jDome BikeAround gör det möjligt att cykla i en virtuell miljö och används bland annat av personer på demensboenden som kan cykelträna med hemstadens gator projicerade på skärmen.

Genom att projicera en gatumiljö från Google Street View på skärmen kan man cykla virtuellt på vilken gata som helst i världen med jDome BikeAround. Cykeln med den kupade cykelskärmen används bland annat vid rehabilitering av demenssjukdom och stimulerar patienternas minne, koordination och kondition. UICs alumnbolag Division By Zero har utvecklat jDome BikeAround i samarbete med Hälsoteknikcentrum Halland vid högskolan i Halland.

Mediekoncernen Money Today i Sydkorea har nu utsett jDome BikeAround till en av världens 100 främsta innovationer, vilket är ett exempel på den internationella uppmärksamhet jDome BikeAround har fått. Division By Zero har även visat upp jDome BikeAround på mässor i Seoul, Tokyo, Shanghai, Toronto och Berlin och deltog i Svenska Institutets världsturné med 25 svenska nya innovationer 2012.

Division By Zero ingår i dag i UIC Alumni och har tidigare fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och Business Accelerator.

För mer information: 
Anders Frisk, vd
Division By Zero
Tel: 073-500 45 90
E-post: anders.frisk@divisionbyzero.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se