Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Företagsledare i Håbo vässar företagsstrategin genom UIC-program

Ann-Mari Sundgren

Uppsala Innovation Centre startar nu ett affärsutvecklingsprogram i Håbo för företagsledare i kommunen. Både blivande och etablerade företagare får möjlighet att vässa sina företagsstrategier och öka kunskaperna inom företagande för att på så sätt bli mer konkurrenskraftiga på marknaden. Kvinnor i ledande positioner får förtur till programmet, som delfinansieras genom Tillväxtverkets satsning Främja kvinnors företagande, och genomförs i samarbete med Håbo Marknads AB.

Uppsala Innovation Centre är en av Sveriges ledande företagsinkubatorer. UIC startar nu affärsutvecklingsprogrammet UIC Business Lab i Håbo där företagsledare får stöd i arbetet med att utveckla sina företagsstrategier och stärka sina affärskunskaper. Syftet är att tillväxtföretagen ska bli mer konkurrenskraftiga och få en hög överlevnadsgrad. Kvinnor får förtur till programmet, som finansieras genom Tillväxtverkets projekt Främja kvinnors företagande.

– Programmet är en möjlighet för företagarna att bli mer fokuserade på att nå sina mål samt att utöka sitt nätverk och kontakter som kan ge nya affärsmöjligheter, menar Ann-Mari Sundgren, näringslivsutvecklare på Håbo Marknads AB.

– Håbo kommun ligger i framkant när det gäller antalet nyregistrerade företag i Uppsala län. Det visar att det finns en positiv företagaranda som också kommunen stimulerar på ett bra sätt. Vi är glada över att kunna starta ett av våra affärsutvecklingsprogram i samarbete med Håbo Marknads AB, och att på detta sätt kunna bidra till att fler tillväxtföretag med hög överlevnadsgrad utvecklas i kommunen, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

UICs program Uppsala Business Lab vänder sig både till personer som är i startskedet i sitt företagande och till personer som har ett etablerat företag, men vill vässa affärsplanen och öka kunskaperna i affärsutveckling, finansiering och företagande.

10 bolag eller projekt i Håbo deltar i programmet som pågår fram till 30 september.

Bildtext: Ann-Mari Sundgren, näringslivsutvecklare på Håbo Marknads AB

För mer information:
Stina Wikner, programansvarig UIC Business Lab
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-357 28 48
E-post: stina.wikner@uic.se

Ann-Mari Sundgren, näringslivsutvecklare
Håbo Marknads AB
Tel: 076-148 72 22
E-post: ann-mari.sundgren@habo.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Håbo Marknads AB
Håbo Marknads AB är Håbo kommuns näringslivsbolag som arbetar övergripande för ökad tillväxt inom näringsliv, turism och handel. Det ska vara enkelt att starta och driva företag i Håbo kommun. Kommunen ska vara en attraktiv etableringsort för företag och boende. Bolaget har verksamhet inom dessa sex områden: Nyföretagande – Företagsutveckling – Ungt företagande – Företagslots – Nyetableringar – Turismutveckling. www.habo.se/marknad

Om projektet Främja kvinnors företagande 
Projektet Främja kvinnors företagande har initierats av Tillväxtverket. I Uppsala län har Regionförbundet sökt och erhållit medel för att utveckla Uppsala läns näringsliv under 2011-2014. Näringslivsaktörer i hela länet driver 12 olika projekt där de bidrar med sin kompetens i programmet. Ett av projekten genomförs av Håbo Marknads AB i Håbo kommun. Främja kvinnors företagande syftar till att nyföretagandet bland kvinnor ökar och att fler kvinnor väljer att driva företag på heltid, väljer att anställa eller stärka innovationskraften. Projektet vänder sig till kvinnor som är intresserade av att starta företag, har ett etablerat företag eller har en innovativ idé eller affärsmodell.

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se