Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Klarspråkskollen + Språkrådet = SANT!

Klarspråkskollen

Nu står det klart att Språkrådet köper mobilapplikationen Klarspråkskollen och tar över driften av den.

För precis ett år sedan släpptes appen Klarspråkskollen av företaget med samma namn för både iPhone och Android. Appen, som är unik i sitt slag, är den första på marknaden som ger användaren svar på språkfrågor direkt i mobilen. Den bygger på en skräddarsydd databas som uppdateras och fylls på kontinuerligt, bland annat med hjälp av användarnas egna språkfrågor. Nu har appen köpts upp av Språkrådet, som kommer att bygga ut och modernisera sina språktjänster genom den.

– Vi är otroligt glada för det här, säger upphovskvinnorna till Klarspråkskollen, Ingetora Gumbel och Petronella Törnevik. Vi uppfann appen eftersom vi såg att det fanns ett behov på marknaden av en snabb och tillgänglig tjänst för språkrådgivning. Språkrådet är utan tvivel den enskilda instans i Sverige som bäst kommer att kunna utnyttja applikationens fulla potential. Det blir ett perfekt sätt för dem att tillgängliggöra sin enorma språkdatabas direkt i mobilen till alla som har frågor om språk. Vi kunde inte ha önskat oss en bättre framtid för vår app.

Klarspråkskollen har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Lab.

För mer information: 
Ingetora Gumbel
Klarspråkskollen
Tel: 0730-96 37 30
E-post: ingetora@klarsprakskollen.se

Petronella Törnevik
Klarspråkskollen
Tel: 070-324 86 86
E-post: petronella@klarsprakskollen.se 

www.klarsprakskollen.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se