Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Cavidi korat till ett av Sveriges vassaste teknikbolag

UIC-bolaget Cavidi har placerat sig på Almis Tech 20-lista och är därmed utsett till ett av Sveriges 20 vassaste teknikbolag inom landets företagsinkubatorer.

Som Sveriges ledande leverantör av HIV-tester lyckades det Uppsalabaserade bolaget Cavidi knipa en av platserna på Almis lista över Sveriges vassaste teknikbolag inom företagsinkubatorerna, Tech 20.

Av 85 nominerade bolag valde juryn ut de 20 som bildar årets Tech 20 lista. Flera av de unga startup-bolagen som korats har potential att bli nya svenska exportsuccéer.

Cavidi har utvecklat instrument som hjälper läkare i världen att mäta mängden virus i patientens blod och därmed ställa in medicinerna rätt. Företaget har anpassat sig till områden där det inte finns avancerade laboratorier men där behovet av HIV/AIDS-medicinering är högt. 2012 fick Cavidi priset Swecare Export Award, som delades ut av Sveriges hälsominister Maria Larsson.

Listan Tech 20 har utsetts av följande jury:
Martha Sjögren; Investment Manager Northzone, Johan Jörgensen; Internetentreprenör, Eva Fors; Director of Marketing & Operations Microsoft Sverige, Johan Siwers; Partner d-AX, Axel Johnsons koncernens nystartade riskkapitalbolag och investerar i digitala entreprenörsbolag, Susanna Baltcheffsky; Chefredaktör Ny Teknik, Johan Sköld; Serieentreprenör och vVD Knowit, Magnus Lundin; VD SiSP, Anna Hallberg: vVD Almi Företagspartner, Lena Fridlund Forsgren; Investment Manager Almi Invest

Cavidi får avancerat affärsutvecklingsstöd genom Uppsala Innovation Centres program UIC Business Accelerator.

För mer information: 
John Reisky de Dubnic, CEO, Cavidi
Tel: 018-55 20 40
E-post: john@cavidi.se
www.cavidi.se

Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC­bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle (STUNS), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se