Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Forskningsavtal mellan Episentec och AstraZeneca

Anders Hanning Episentec

Episentec (Solna) och AstraZeneca (Mölndal) har tecknat ett forskningsavtal rörande utveckling och implementering av en förbättrad metodik för tidig screening (sållning) av potentiella nya läkemedelsmolekyler. Forskningsprojektet, som avser screening mot en icke-offentliggjord target (målprotein), kommer att utnyttja Episentecs egenutvecklade biosensor-teknik kallad Label-Enhanced SPR (färgförstärkt SPR). Enligt avtalet kommer AstraZeneca att tillhandahålla target-protein och småmolekyler för screening, medan Episentec kommer att utveckla och implementera ny, SPR-baserad screeningteknik. Projektets mål är att utveckla kostnadseffektiv screeningmetodik med högre känslighet, högre specificitet, och högre provgenomströmning än vad som är möjligt med de screening-metoder som är tillgängliga idag.

Anders Hanning, vd på Episentec, kommenterar: ”Vi är mycket glada att få denna möjlighet att samarbeta med AstraZeneca. Vi är övertygade om att vårt koncept Label-Enhanced SPR har potentialen att lyfta dagens SPR-baserade screening-metoder till en helt ny prestandanivå.”

Stefan Geschwindner, Principal Scientist på AstraZeneca, tillägger: ”Samarbetet med Episentec kommer att ge oss möjlighet att avsevärt utöka de nuvarande användningsområdena för SPR-baserad läkemedelsscreening. Vi har hittat en erfaren partner inom detta område och känner oss sig trygga i att samarbetet kommer ge oss unika screeningmetoder och möjligheten att kunna studera svåra mål-proteiner för läkemedel inom en snar framtid.”

Episentec har fått avancerat affärsutvecklingsstöd genom UICs program UIC Business Lab och UIC Business Prep.

För mer information vänligen kontakta:
Anders Hanning, vd, Episentec
E-post: anders.hanning@episentec.com
Mobil: 070-225 99 96

Stefan Geschwindner, Principal Scientist, Discovery Sciences, AstraZeneca R&D Mölndal
E-post: stefan.geschwindner@astrazeneca.com
Tel: 031-776 2197

Om SPR-baserad läkemedelsscreening: 
SPR (Surface Plasmon Resonance, ytplasmonresonans) är en optisk biosensor-metod som ofta används vid sållning (screening) av potentiella nya läkemedels-molekyler. SPR används för att mäta vilka molekyler som kan binda till och interagera med ett utvalt målprotein (disease target). SPR-baserad läkemedelsscreening utvecklades ursprungligen av det svenska företaget BiacoreTM som nu ingår i GE Healthcare.

Om Episentec: 
Episentec är ett svenskt bioteknikföretag grundat 2010 av forskare med omfattande erfarenhet av utveckling och tillämpningar av biosensorer. Företagets mål är att utveckla tilläggsprodukter som höjer prestandan hos optiska biosensorinstrument. Med teknikkonceptet Label-2Enhanced SPR (färgförstärkt SPR) förbättras SPR-biosensorers prestanda avsevärt samtidigt som tillämpningsområdena inom biokemi och läkemedelsutveckling utökas. Företaget marknadsför EpisentecTM färgreagens och EpiGrammerTM mjukvara för datautvärdering, samt utför tjänster inom färgmärkning av molekyler (dye labelling) och metodutveckling för SPR-biosensorer. För mer information vänligen besök: www.episentec.com

Om AstraZeneca: 
AstraZeneca är ett globalt, innovationsdrivet bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel, främst för behandling av kardiovaskulära, metabola, respiratoriska, inflammatoriska, autoimmuna, onkologiska, inflammatoriska och neurologiska sjukdomar. AstraZeneca bedriver verksamhet i över 100 länder och våra innovativa läkemedel används av miljontals patienter världen över. För mer information vänligen besök: www.astrazeneca.com

Om Uppsala Innovation Centre
Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 50 handplockade affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se