Toggle menu Sök
Toggle menu Sök

Investeringar i UICs tillväxtbolag ökade med 64 procent 2013

UIC annual report 2014

Investeringarna i företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centres tillväxtbolag ökade med totalt 64 procent till 315 miljoner kronor under 2013. Det visar UICs årsberättelse för 2013 som publiceras i dag. Under året ökade även andelen sysselsatta i bolagen med 41 procent till 552 personer.

Investeringarna i UIC-bolagen ökade under 2013 till 315 miljoner kronor jämfört med 192 miljoner kronor 2012. Av dessa utgjordes 232 (150) miljoner kronor av ägarkapital och 83 (42) miljoner kronor av bidrag och lån. Investeringsökningen visar att viljan att satsa på tillväxtbolagen inom UIC är fortsatt hög trots en svag konjunktur. Dessutom ökade andelen sysselsatta i bolagen till från 391 till 552 personer.

– Det är förstås glädjande att investerare har sett UIC-bolagen som intressanta investeringsobjekt och att ökningen är så pass stor jämfört med förra året. Vi kan dock se en trend där riktigt tidiga finansieringar i bolag har blivit lägre. Det har blivit svårare att få in den allra första finansieringen i tidig fas, säger Per Bengtsson, vd på Uppsala Innovation Centre.

Årets många framgångar resulterade i att UICs offentliga ”return on investment”, ROI, uppgick till 11 gånger pengarna. Det innebär att UIC-bolagen gav en återbäring till staten på 11 gånger pengarna för varje offentlig krona som satsats i UIC under året. Den höga återväxlingen är ett resultat av den ökade omsättningen bland bolagen och ökade skatteintäkter från bolagen till staten.

Uppsala Innovation Centre kan också visa att nio av tio alumnbolag är fortsatt aktiva på marknaden efter att ha lämnat företagsinkubatorn.

– Generellt sett har UIC-bolagen utvecklats mycket bra under året, trots att det varit lågkonjunktur under en lång period. Vi har verksamhet i Uppsala län och Södertälje och i dessa regioner finns det många affärsidéer som kan utvecklas till framtidens tillväxtföretag. Det är viktigt att dessa idéer får möjlighet att växa till livaktiga bolag och att det finns finansiella medel som kan bidra till att de kan nå en internationell marknad, säger Per Bengtsson.

Ladda ner UICs årsberättelse för 2013 här.

Några nyckeltal för  bolag inom Uppsala Innovation Centre 2013

(2012 års resultat inom parentes)

Nedanstående siffror baseras på 101 (86) bolag och projekt som ingått i UICs affärsutvecklingsprogram UIC Business Lab, UIC Business Agile, UIC Business Prep, UIC Business Accelerator och UIC Alumni under 2013.

Investeringar
Investeringarna i inkubatorbolagen har under 2013 varit 315 (192) miljoner kronor.
• 232 (150) miljoner kronor i ägarkapital
• 83 (42) miljoner kronor i bidrag och lån

Antal sysselsatta
552 (391) personer har varit verksamma i inkubatorbolagen under 2013.

Omsättning och resultat
Omsättning under 2013 för inkubatorbolagen var 305 (313) miljoner kronor och det ekonomiska nettoresultatet* var -120 (-80) miljoner kronor.

Offentlig ROI
Offentlig Return On Investment, ROI, är 11 (13,4) för Uppsala Innovation Centre. Det vill säga uppväxlingen av den erhållna offentliga finansieringen till UIC i förhållande till skatter och avgifter som UIC-bolagen återbetalat till staten under 2013. I detta fall 11 gånger.

Skatteintäkter
Ackumulerade skatteintäkter (direkta skatter såsom vinstbeskattning, arbetsgivaravgifter, personalens källskatter och moms) som genererades under 2013 var 152 (139) miljoner kronor.

UIC-bolagens ursprung
UIC-bolagens ursprung har stor bredd. 32 (34) procent av UIC-bolagen kommer från näringslivet, 27 (28) procent är enskilda innovatörer och entreprenörer, 37 (32) procent av bolagen härstammar från universitetet och 4 (6) procent kommer från offentlig sektor.

UIC-bolagens branscher
41 (56) procent av UIC-bolagen kommer från life science, 28 (12) procent kommer från IT-branschen, 7 (9) procent arbetar med idéer inom miljöteknik och 24 (23) procent inom övrig industri.

* Med nettoresultat menas summan av resultat från vinstgivande bolag och förlustbringande bolag.

För mer information eller en tryckt version av årsberättelsen 2013
Stina Thor, marknads- och kommunikationsansvarig
Uppsala Innovation Centre
Tel: 070-214 33 24
E-post: stina.thor@uic.se


Om Uppsala Innovation Centre

Uppsala Innovation Centre (UIC) är en av landets ledande företagsinkubatorer med dokumenterat goda resultat och med en hög överlevnadsgrad på UIC-bolagen. UIC är branschoberoende och erbjuder kvalificerad rådgivning och stöd för framgångsrik affärsutveckling för idébärare, företagare, entreprenörer och tillväxtföretag som vill etablera sin idé på marknaden och utveckla sitt affärsmannaskap. UIC-modellen innefattar bland annat sex programsteg och 60 utvalda affärscoacher som stöttar bolagen i deras affärsutveckling. UIC erbjuder även hjälp med att hitta finansiering samt väl utvecklade kommersiella och tekniska nätverk. Ägare till UIC är till lika delar STUNS (Stiftelsen för samverkan mellan universiteten i Uppsala, näringsliv och samhälle), Uppsala kommun, SLU Holding AB samt Uppsala universitets Utveckling AB. UIC ingår i Almi Företagspartners inkubatorprogram Business Incubation for Growth Sweden (B.I.G. Sweden). www.uic.se